Een 47-jarige verdachte werd op 16 april door de Brugse strafrechter tot twee jaar voorwaardelijk veroordeeld voor het bezit en het verspreiden van kinderporno. Maar de verdachte werd wel vrijgesproken van voyeurisme. De Oostendenaar had in juni 2016 in Plopsaland in De Panne foto's gemaakt van de slipjes van mi...

Een 47-jarige verdachte werd op 16 april door de Brugse strafrechter tot twee jaar voorwaardelijk veroordeeld voor het bezit en het verspreiden van kinderporno. Maar de verdachte werd wel vrijgesproken van voyeurisme. De Oostendenaar had in juni 2016 in Plopsaland in De Panne foto's gemaakt van de slipjes van minderjarige meisjes op de glijbaan. In oktober 2017 maakt hij op de kermis in Oostende ook foto's van een minderjarig meisje met een korte jeansrok. Maar de Brugse rechter was van oordeel dat het slachtoffer niet "ontbloot was of expliciet een seksuele daad stelde", een van de wettelijke voorwaarden voor strafbaarstelling. "Uit de parlementaire voorbereiding blijkt in elk geval dat de wetgever wel degelijk ook gedragingen zoals het heimelijk fotograferen en/of filmen onder de rok strafbaar heeft willen stellen", reageert Vasseur. "Mogelijk had de delictsomschrijving zoals deze initieel werd vooropgesteld tijdens de parlementaire voorbereiding er zich beter toe geleend om ook praktijken als het gluren onder de rok te omvatten."Het voorstel beoogde volgens Vasseur in meer algemene bewoordingen om iemand te bestraffen "die het recht op seksuele integriteit van een persoon miskent door die persoon zonder zijn toestemming of buiten medeweten te bespieden of te doen bespieden wanneer die persoon zich in omstandigheden bevindt waar hij in redelijkheid kon verwachten dat zijn privacy niet zou worden geschonden". Dergelijke bepaling zou volgens Vasseur evenwel mogelijk op gespannen voet staan met het legaliteitsbeginsel in strafzaken. (BELGA)