Opmerkelijk: ondanks zijn gevorderde leeftijd was W.H. aan zijn proefstuk toe. De feiten dateren van begin juli. Om redenen die hij niet kon verklaren in de rechtbank besloot W.H. in ...