De raadkamer in Veurne stuurde het dossier in eerste instantie verkeerdelijk door naar de correctionele rechtbank, maar de kamer van inbeschuldigingstelling in Gent zette die blunder vandaag/donderdag recht.
...

De raadkamer in Veurne stuurde het dossier in eerste instantie verkeerdelijk door naar de correctionele rechtbank, maar de kamer van inbeschuldigingstelling in Gent zette die blunder vandaag/donderdag recht.De feiten dateren van Nieuwjaarsdag 2018. Die dag belde Bennet D. zelf naar de hulpdiensten omdat het baby'tje niet meer bewoog. De man verklaarde dat hij het kind - waarvan hij niet de biologische vader is, maar dat hij wel erkende - te veel fysiologisch water had gegeven, maar medisch onderzoek wees uit dat het kindje bloedingen had op verscheidene plaatsen op het lichaam. Daarmee geconfronteerd verklaarde de man dat het meisje uit een zetel was gevallen, toen hij haar wilde verversen en dat hij daarna het kind door elkaar had geschud. Volgens zijn raadsman was het in geen geval de bedoeling om het kind te doden.In april blunderde de raadkamer in Veurne door het dossier door te verwijzen naar de correctionele rechtbank. Sinds een arrest van het Grondwettelijk Hof in 2017 al kan dit echter wettelijk niet meer en moeten dergelijke zaken in elk geval naar het hof van assisen doorverwezen worden. Die fout is vandaag donderdag rechtgezet door de kamer van inbeschuldigingstelling die de hele zaak doorverwees naar de rol van het hof van assisen. Daarbij was dader Bennet D. niet aanwezig, want de man weigerde uit zijn cel te komen om voor de rechtbank te verschijnen. Wanneer de zaak zal doorgaan, is nog niet bekend.(LK)