De bal ging aan het rollen toen zes ex-werknemers van Sébastien C. (42) naar de politie stapten omdat ze hun loon in 2018 niet ontvangen hadden. Hierop ondernam de sociale inspectie talrijke pogingen om het bedrijf van de Bruggeling aan een doorlichting te onderwerpen.
...

De bal ging aan het rollen toen zes ex-werknemers van Sébastien C. (42) naar de politie stapten omdat ze hun loon in 2018 niet ontvangen hadden. Hierop ondernam de sociale inspectie talrijke pogingen om het bedrijf van de Bruggeling aan een doorlichting te onderwerpen. Maar de man stak daar systematisch een stokje voor door afspraken voor een controlebezoek niet na te komen. De inspectie maakte hierop een proces-verbaal op wegens belemmering van toezicht voor 27 werknemers.Op 16 april 2019 kon C. verhoord worden. De man betwistte de klachten niet en toonde zich bereid om de achterstallige lonen uit te betalen en de nodige attesten en sociale documenten af te leveren aan al zijn ex-werknemers. Maar bij herhaaldelijke, onaangekondigde controles in de vestigingen van 'Le Pain du Sébastien' in de Brugse Smedenstraat en de Nederkouter in Gent werden inbreuken, vooral zwartwerk, vastgesteld. Het totale bedrag van de netto-loonachterstallen in 2018 bedroeg intussen ruim 33.000 euro.Bij een voorlopig laatste controle op 10 januari in de vestiging in Brugge werden opnieuw inbreuken vastgesteld waarna C. voor de rechter werd gedaagd. De man, die in het verleden al twee correctionele veroordelingen opliep, kwam evenwel niet opdagen voor zijn proces. Hij kreeg daarom bij verstek een boete van 76.800 euro, waarvan 25.600 euro effectief. Een ex-werknemer die zich burgerlijke partij stelde in de zaak kreeg een schadevergoeding van 2.267 euro toegekend. Sébastien C. kreeg ook zes maanden celstraf met uitstel.De beide filialen van de bakkerij zouden intussen gesloten zijn. (AFr)