Voorzitter Boyen: Hebt u gehoord wat er gebeurd is? Er is een anonieme brief toegekomen, ik zal hem u tonen. Herkent u dat geschrift?
...