Wetsdokter Hubert Floré kwam dinsdag als eerste aan bod. Hij overliep de verwondingen bij baby Romy aan de hand van foto's uit het dossier. Hij legde ook haarfijn uit wat er gebeurt met een baby van vijf weken oud die dooreengeschud wordt.
...

Wetsdokter Hubert Floré kwam dinsdag als eerste aan bod. Hij overliep de verwondingen bij baby Romy aan de hand van foto's uit het dossier. Hij legde ook haarfijn uit wat er gebeurt met een baby van vijf weken oud die dooreengeschud wordt. "De hersenen volgen de schudbeweging en belanden dus met geweld tegen de achterkant van de schedel. Vergelijk het met een auto-ongeval waarbij je achteraan aangereden wordt, dan zal je hoofd ook naar achteren vliegen. De bloedvaatjes tussen de hersenen en het schedeldak worden onder spanning gezet, uitgerekt en scheuren uiteindelijk. Dat zorgt voor de bloeding die we op de foto's zien. Hetzelfde geldt voor de oogbollen, waar dus ook bloedingen in ontstaan die voor gezichtsverlies kunnen zorgen. Dat is wat hier ook gebeurd is", aldus de dokter. Hij woonde ook de reconstructie van de feiten bij en plaatste al van in het begin van het dossier grote vraagtekens bij de vele wijzigende verklaringen van de beschuldigde. "Als een kind uit de zetel valt - zoals elk kind wel eens overkomt - neemt men het kind dicht tegen zich vast, wrijft over zijn rugje en troost het. Waarom zou dat kind moeten gewekt geweest zijn? Dat was een gezond kind, waarom zou dat plots stoppen met ademen of buiten bewustzijn raken bij een val uit de zetel? Daar is geen enkele verklaring voor. Ook het verhaal van het verversen lijkt me ongeloofwaardig. Een baby ververs je niet zoals hij beweert dat hij dat gedaan heeft, op de rand van een zetel. Iedereen met een baby weet dat", getuigde dokter Floré.De patholoog ging nog een stap verder. "Van heel zijn verhaal geloof ik niets. Dat is een geconstrueerd verhaal waarbij op vernuftige wijze de zaken omgekeerd worden. Hij heeft het geschud en daarom flikkerde het met haar ogen en niet omgekeerd. Waarom is het kindje geschud? Dat is altijd om dezelfde reden: omdat het lastig is, omdat het weent en men dat beu geraakt en over de toeren gaat. Ik heb gisteren nog een Amerikaans wetenschappelijk artikel gelezen dat men eigenlijk best in alle materniteiten aan de ouders zou uitleggen dat je een baby nooit mag schudden. Want het gebeurt. De meeste kinderen overleven dat wel, maar ze lopen bijna altijd schade op", klonk het. Op vraag van advocaat Kris Vincke, die optreedt voor de beschuldigde, moest de wetsdokter wel toegeven dat hij geen enkel medisch bewijs om te beweren dat Romy geslagen zou geweest zijn, niet op het moment van de feiten en ook niet in de periode ervoor. Ook onderzoeksrechter Diederik Deraeve kwam getuigen. Veel nieuwe zaken had hij niet te vertellen, na de passage van alle mogelijke politiemensen gisteren, maar één anekdote viel wel op. "Ik kreeg op 16 en 17 januari 2018 te horen dat er vreemde dingen gebeurden in de bezoekruimte van de gevangenis in Brugge. Blijkbaar vond men zijn gedrag naar de bezoekers toe heel vreemd. De begrafenis was op 17 januari, hij heeft ze kunnen volgen van in de sacristie. Maar dezelfde avond nog werd er door het koppel gelachen tijdens een bezoek in de gevangenis. De cipiers vonden dat vreemd en hebben mij daarvan ingelicht. De camerabeelden daarvan zitten in het dossier", vertelde de onderzoeksrechter.De magistraat liet ook zijn licht schijnen over wat volgens hem de reden was voor de feiten. "Zijn toestand op het moment van de feiten zou ik omschrijven als een soort kater. Hij had veel gedronken, medicatie genomen en joints gerookt. Om 14 uur had hij nog steeds die kater en wou hij filmpjes kijken op zijn laptop, maar de baby begon tot drie keer toe te 'mekkeren', zoals hij dat omschreef. Hij heeft het filmpje op zijn laptop tot drie keer toe op pauze moeten zetten. Ik kan me inbeelden dat dit in zijn toestand voor wat ergernis zorgde", aldus onderzoeksrechter Deraeve.Na een korte pauze zullen nog de toxicoloog en de gerechtspsychiater getuigen. Daarna krijgt ook de moeder van Romy en de toenmalige partner van de beschuldigde het woord.