Onderzoeksrechter Jacqueline Van Mol werd als eerste belast met het onderzoek naar de moord op Carmen Garcia Ortega. Zij was het die op de avond van de feiten ter plaatse afstapte en later ook Daniel Deriemacker aanhield op verdenking van moord. Het onderzoek werd later overgenomen door haar collega Marie-Noëlle Motard. "De vele verhoren brachten al snel naar voren dat de verhouding niet goed was tussen Daniel en Carmen", vertelde onderzoeksrechter Van Mol, ondertussen federaal magistraat. "Zij weende geregeld toen ze op bezoek ging bij haar ouders. Naar de buitenwereld toe liet ze uitschijnen dat alles in orde was. Daniel verweet haar onophoudelijk dat ze hem meer dan tien jaar geleden overspelig was geweest. Constant kreeg ze daar verwijten over. Iedereen wist daar ook van, maar niemand sprak over de ontrouw van Daniel Deriemacker. Behalve zijn minnaressen zelf. We hebben die kunnen identificeren dankzij het onderzoek van zijn gsm. Uit het onderzoek blijkt helem...