De politie vertelde eerst en vooral hoe ze aan de informatie van de cruciale getuige Frederic R. zijn geraakt. "R. was de avond van de moord gaan wandelen met zijn hond en toen hij hoorde over de moord zei hij tegen zijn vrouw dat hij wellicht de moordenaar had gezien. Van zijn vader mocht hij daar tegen niemand iets over zeggen. Maar zijn vrouw heeft het verteld tegen een vriendin, die het op haar beurt vertelde tegen iemand in haar basketclub. Die persoon was de zoon van de administratief directeur van de stad Komen-...

De politie vertelde eerst en vooral hoe ze aan de informatie van de cruciale getuige Frederic R. zijn geraakt. "R. was de avond van de moord gaan wandelen met zijn hond en toen hij hoorde over de moord zei hij tegen zijn vrouw dat hij wellicht de moordenaar had gezien. Van zijn vader mocht hij daar tegen niemand iets over zeggen. Maar zijn vrouw heeft het verteld tegen een vriendin, die het op haar beurt vertelde tegen iemand in haar basketclub. Die persoon was de zoon van de administratief directeur van de stad Komen-Waasten, die het op zijn beurt doorverteld heeft aan de korpschef. Zo is de informatie tot bij ons gekomen", schetste de hoofdspeurder hoe Radio TamTam een cruciale rol speelde in het dossier. Het was door getuige Frederic R., die verklaringen aflegde over een verdachte Ford Fiesta, dat het net rond Daniel Deriemacker zich sloot en de man uiteindelijk in de cel belandde. Frederic R. komt normaal gezien morgen/donderdag getuigen."Toen we na die getuigenis van Frederic R. een huiszoeking uitvoerden bij Daniel Deriemacker thuis, viel hij flauw toen we hem om de sleutels van de Ford Fiesta vroegen. Toen hij weer bij zijn positieven was, hebben we hem gearresteerd en voorgeleid door de onderzoeksrechter, die hem aanhield. Sindsdien zit hij opgesloten", klonk het. De speurder moest toegeven dat hij bij de eerste huiszoeking, meteen na de moord, geen aandacht had besteed aan de Ford Fiesta. "Hij was niet ingeschreven, had geen nummerplaten en kon dus ook niet normaal gebruikt worden", zei de speurder. In de advocatenbank glunderden Pol Vandemeulebroucke en Sahil Malik, de advocaten van de beschuldigde. Dat is net één van hun voornaamste argumenten: de Ford Fiesta die door de getuige gezien werd in de buurt van de moord, kan de Ford Fiesta van Daniel Deriemacker niet geweest zijn.Net als tijdens hun getuigenis in de voormiddag werd de passage van de Doornikse speurders opnieuw gekenmerkt door Babylonische spraakverwarringen, slordigheden in hun Powerpointpresentatie, onenigheden onder collega's en nietszeggende antwoorden op vragen van de voorzitter. De gecreëerde chaos is koren op de molen van de verdediging, die er alle voordeel bij heeft om zoveel mogelijk twijfel te zaaien in de hoofden van de juryleden. De getuigenis van de politie had tot deze voormiddag 11.30 uur moeten duren maar is dus nog altijd bezig. Normaal gezien hadden ook de leden van de lokale politie, de wetsgeneesheren, de toxicologen en twee dames van de dienst Gedragswetenschappen van de federale politie vandaag nog moeten komen getuigen. Die twee laatste getuigen zijn alvast verplaatst naar morgen.