De brief gaat uit van de 'vereniging tegen pedofilie' en wil 'eventuele nieuwe slachtoffers' waarschuwen. De schrijvers beweren een Eernegemse pedofiel ontmaskerd te hebben, die zich jarenlang zou schuldig gemaakt hebben aan aanranding van de eerbaarheid en kindermisbruik.
...