Het was onder massale aanwezigheid van de politie dat de raadkamer in Kortrijk uitspraak deed. Rond het gerechtsgebouw patrouilleerden agenten met honden, collega's in burger hielden iedereen in de gaten die het gerechtsgebouw binnen- of buitenkwam en in het gebouw zelf zat een equipe van de interventiepolitie klaar met helmen en matrakken om eventuele onlusten in de kiem te smoren.
...

Het was onder massale aanwezigheid van de politie dat de raadkamer in Kortrijk uitspraak deed. Rond het gerechtsgebouw patrouilleerden agenten met honden, collega's in burger hielden iedereen in de gaten die het gerechtsgebouw binnen- of buitenkwam en in het gebouw zelf zat een equipe van de interventiepolitie klaar met helmen en matrakken om eventuele onlusten in de kiem te smoren. De familie van Lamine Bangoura kwam echter alleen, zonder sympathisanten, en in alle sereniteit naar de uitspraak luisteren. Groot was hun ontgoocheling toen bleek dat de raadkamer vond dat er onvoldoende aanwijzingen van schuld waren om de acht geviseerde agenten van de politiezone Riho naar de correctionele rechtbank te verwijzen. De moeder van Lamine liet haar verdriet de vrije loop en riep dat ze het hier niet bij zou laten. "We gaan tot het uiterste om de waarheid te laten zegevieren", klonk het onder meer.Op 7 mei 2018 kwam Lamine Moïse Bangoura, ooit voetballer bij Club Brugge, om het leven bij een gedwongen uithuiszetting in de Mezenstraat in Roeselare. De man had al maanden zijn huishuur niet meer betaald en moest van de vrederechter het huis verlaten. De deurwaarder die dat moest bewerkstelligen, liet zich bijstaan door de politie. Omdat de man zich hevig verzette, greep de politie in om de man in bedwang te houden. Daarbij ging het hart van Lamine Bangoura in overdrive en uiteindelijk zeeg de man neer en liet het leven.De dood van de jongeman zorgde voor heel wat beroering in Roeselare en leidde tot twee keer toe tot een Mars tegen Politiegeweld, die echter uitmondde in geweld tegen de politie. In december 2018 bracht deze krant aan het licht dat de wetsdokters concludeerden dat politiegeweld wel degelijk een rol speelde in het overlijden van Lamine Bangoura. Volgens de wetsdokters leidde een combinatie van zijn geagiteerde toestand en het drukkend geweld van de politie tot de dood van het slachtoffer. Met het vonnis van vandaag besluit de raadkamer dat het drukkend geweld van de politie geoorloofd en niet disproportioneel was. De agenten moeten zich van de raadkamer dus niet voor de rechter verantwoorden. Tegen het vonnis is beroep mogelijk bij de kamer van inbeschuldigingstelling in Gent. De familie van Lamine Bangoura maakte al duidelijk dat ze zinnens zijn om inderdaad beroep aan te tekenen.(LK)