Met een vuilnisbak vol wapens - gaande van vuurwapens tot een busje pepperspray - en verschillende drugs reed Kurt Meijhui van afvalverwerkingsbedrijf Vanheede uit Geluwe onlangs tot aan de gerechtsgebouwen van Veurne en Kortrijk. Die waren namelijk in containers gedumpt die zij moesten legen. "Maar wij hebben daar helemaal geen vergunning voor. Dus we hebben dat dan ook niet gedaan", zegt hij. "Ik vermoed dat ik nooit zo rijk in mijn auto heb gezeten (glimlacht)."
...

Met een vuilnisbak vol wapens - gaande van vuurwapens tot een busje pepperspray - en verschillende drugs reed Kurt Meijhui van afvalverwerkingsbedrijf Vanheede uit Geluwe onlangs tot aan de gerechtsgebouwen van Veurne en Kortrijk. Die waren namelijk in containers gedumpt die zij moesten legen. "Maar wij hebben daar helemaal geen vergunning voor. Dus we hebben dat dan ook niet gedaan", zegt hij. "Ik vermoed dat ik nooit zo rijk in mijn auto heb gezeten (glimlacht)."In de West-Vlaamse rechtbanken worden jaarlijks heel wat spullen verbeurd verklaard. Het gaat om bezittingen van veroordeelde personen die niet meer teruggegeven worden. De meeste daarvan worden in speciale containers gedumpt en sinds ongeveer een jaar door afvalverwerkingsbedrijf Vanheede opgehaald om vernietigd en verwerkt te worden. Behalve wapens en drugs, want die moeten volgens een strikte procedure vernietigd worden. Wapens gaan naar de proefbank in Luik om er ontmanteld en vernietigd te worden. Drugs worden normaal gesproken door de politie naar een verbrandingsoven gebracht.De verbazing was dan ook groot toen de sorteerders van Vanheede onlangs zowel wapens als drugs in containers - afkomstig van de rechtbank in Veurne en Kortrijk - aantroffen. Enkele personeelsleden van de rechtbank hadden die dan ook onterecht in de container gedumpt. En daar was men bij het afvalverwerkingsbedrijf niet bepaald blij mee. "Wij hebben dat in een aangetekend schrijven aan de rechtbank van eerste aanleg gemeld. Daarin hebben we nog eens expliciet gevraagd om geen wapens of drugs meer in die containers te gooien. Als wij een controle op het bedrijf krijgen, zijn wij in fout. Want we hebben daar niet de juiste vergunningen voor. Hoe die zaken precies in die containers beland zijn? Daar heb ik geen idee van. Misschien uit onwetendheid, maar dit mag in de toekomst toch niet meer voorvallen", klinkt het.De rechtbank liet het bedrijf toe om de drugs en wapens terug naar te brengen naar de afdelingen in Veurne en Kortrijk. Het ging om een vuilnisbak vol wapens - gaande van vuurwapens tot een busje pepperspray - en verschillende soorten drugs. "Ik had op voorhand wel de garantie van de rechtbank gekregen dat ik het terug tot bij hen mocht brengen. Stel je maar eens voor dat je net op zo'n moment in een politiecontrole belandt", zegt Kurt Meijhui.Hoofdgriffier van de West-Vlaamse rechtbank Wim Orbie erkent dat hij door de firma gecontacteerd werd. Hij kan niet geloven dat er effectief wapens en drugs in de containers gevonden werden. "Wapens zijn helemaal niet mogelijk. Want daar is een speciale afhandeling voor", zegt hij. "En ook drugs lijken mij straf. Zowel wapens als drugs worden onder politiebegeleiding afgevoerd naar de proefbank of de verbrandingsoven. Maar misschien is er ergens een vergissing gebeurd. Ik heb in ieder geval de afdelingsgriffiers op de hoogte gebracht van de melding. Maar ook zij ontkennen dat er fouten zijn gebeurd. Alles wordt normaal gecontroleerd én alles wat in de container wordt gegooid wordt afgevinkt voor transport door de firma zelf."Dat laatste ontkennen ze bij de firma Vanheede met klem. "Het gaat om afgesloten containers. Wij hebben geen zicht op de inhoud tot die onder gecontroleerde omstandigheden geledigd worden", klinkt het.(TL)