Het gaat onder meer om kartonnen dozen, groentenbakken en planken. De politie werd op de hoogte gebracht en burgemeester Lies Laridon beloofde om het afval te laten opruimen. "Hopelijk vinden we ook de dader", reageerde de burgemeester via Facebook.
...

Het gaat onder meer om kartonnen dozen, groentenbakken en planken. De politie werd op de hoogte gebracht en burgemeester Lies Laridon beloofde om het afval te laten opruimen. "Hopelijk vinden we ook de dader", reageerde de burgemeester via Facebook. Ook in Lo werd deze week een geval van sluikstorten ontdekt langs de Lovaart.Schepen Marc Deprez (onder meer bevoegd voor afvalbeleid en milieu) reageert boos. "Ik ben ter plaatse geweest. We hebben vijf locaties aangetroffen. Twee in de Klierstraat en drie in de Warmoesstraat, niet ver van de kruising met de Beerstblotestraat. De politie werd verwittigd en onze stadsdiensten zullen het afval opruimen. Maar dit is tien bruggen te ver. Zo kan het niet verder", reageert de schepen onthutst. "We moeten het sluikstorten met alle middelen aanpakken. We willen zo vlug mogelijk een verplaatsbare, gecamoufleerde camera, wellicht twee aanschaffen. Het budget is voorzien. Niet dat dit alles zal oplossen, maar als de bevolking daar lucht zal van krijgen, zal dit ook fungeren als afschrikkingsmiddel. Alle middelen helpen. We willen de burger erop attent maken dat wij drastische maatregelen gaan treffen", aldus Deprez. "Als sensibilisering niet voldoende is, moeten wij helaas en jammer genoeg repressief optreden. Afval achterlaten op openbaar domein en sluikstorten zijn strafbaar. De politie treedt streng op tegen overtreders. Die krijgen ook de rekening voor het reinigen van de openbare weg of wegberm. Daarnaast is het stadsbestuur bevoegd om GAS-boetes uit te schrijven. Die kunnen oplopen tot 350 euro", besluit Deprez.De schepen vraagt om sluikstorten en zwerfvuil te melden. Dat kan per mail naar technische.dienst@diksmuide.be of tel. 051 79 31 00. Vermeld zeker om welk soort zwerfvuil het gaat, en op welke locatie het zich exact bevindt.(KVCL/MVQ - foto Facebook)