In de loop van volgende week verschijnt Mohammad M. opnieuw voor de raadkamer in Kortrijk. Die moet beslissen over zijn verdere aanhouding voor de moordzaak. Ondertussen is bekend geraakt dat de man zich in nog een ander dossier moet verantwoorden. Begin volgende maand verschijnt hij samen met zijn oudere broer Ali Reza en een derde kompaan voor de strafrechter wegens mensonterende behandeling, slagen en bedreiging. Begin augustus zou het drietal een man ontkleed hebben, zijn haren afgesneden hebben en hem gedwongen hebben om alcohol te drinken en pikante pepers te eten. Bovendien zouden ze de man bedreigd hebben door hem te doen beloven dat hij Kortrijk zou verlaten of dat ze anders zijn keel zouden oversnijden. Die zaak werd maandag ingeleid in de rechtbank en zal op drie december behandeld worden.
...