Advocaten bisdom: “Ivo Poppe kon andere keuzes maken”

Sarah en Jan Leysen. © LK
Redactie KW

Op het assisenproces tegen Ivo Poppe, de 61-jarige ex-diaken uit Wevelgem die beschuldigd wordt van oudermoord en de moord op ‘een tiental’ andere mensen, zijn de pleidooien begonnen. Advocaten Jan en Sarah Leysen uit Kortrijk treden op voor het bisdom Brugge. “Ivo Poppe doet alsof hij moest kiezen tussen mensen doden of ze laten lijden. Er waren andere mogelijkheden”, stelden de raadslieden.

Jan Leysen begon zijn pleidooi door uit te leggen waarom het bisdom zich burgerlijke partij stelde. “Omdat Ivo Poppe twee feiten gepleegd heeft toen hij al diaken was, werknemer van het bisdom dus. Omdat men hier doet alsof het katholieke geloof geen antwoord heeft op het zware lijden van mensen. En omdat de geloofsgemeenschap geschokt is wanneer ze hoort dat iemand, een geestelijke, mensen doodt en ze achteraf een kruisje op het voorhoofd geeft met de woorden ‘God zegene en beware u’. Het geloof is hier misbruikt als een alibi om de feiten te plegen“, stelde advocaat Leysen.

Hij stond ook even stil bij de manier waarop de feiten aan het licht kwamen. “Ivo Poppe heeft ze bekend aan zijn psycholoog, professor Mattias Desmet, en aan zijn psychiater, dokter Wim De Troyer. Waarom? Omdat hij gekweld werd door nachtmerries. Voor zichzelf dus. Is dat schuldbesef? Ja, tegenover zijn vrouw en zijn kinderen zeker. Voor zijn vrouw zou hij een standbeeld bouwen. Maar over een standbeeld voor zijn twintig slachtoffers heb ik hier niets gehoord“, stelde raadsman Leysen vast.

Het geloof is hier misbruikt als een alibi om de feiten te plegen

Hij gelooft niet dat Ivo Poppe niet meer weet hoeveel mensen hij nu precies het leven ontnam. “Ofwel bent u een monster dat zomaar twintig mensen vermoordt en dat achteraf zelfs niets meer weet ofwel bent u Ivo Poppe, de mens die ik denk dat u bent en dat is geen monster. U hebt tot het einde van dit proces de kans om te spreken, doe het dan ook“, riep Jan Leysen de beschuldigde op. De stelling van Ivo Poppe, alsof hij gedwongen werd om te kiezen tussen mensen laten lijden of ze laten sterven, is volgens Jan Leysen een valse keuze. “Verscheidene ex-collega’s hebben het hier getuigd, er waren andere mogelijkheden. De meeste verplegers vroegen om pijnstilling bij de dokter en dreven die dosissen stelselmatig op. Die keuze kon hij maken. Het was inderdaad een moeilijke afdeling. Maar ga dan op een andere afdeling werken! Ook die keuze kon Ivo Poppe maken.”

Keuze

Jan Leysen anticipeerde al op het pleidooi van zijn confraters An Govers en Filip De Reuse, die Ivo Poppe bijstaan. Mogelijk zullen zij het befaamde artikel 71 inroepen, de onweerstaanbare drang, waarbij de beschuldigde moet vrijgesproken worden omdat hij zich bij het plegen van de feiten in een staat van tijdelijke ontoerekeningsvatbaarheid zou bevonden hebben. “Professor Desmet heeft getuigd dat Ivo Poppe handelde uit een soort van drang om het lijden bij die mensen te stoppen. Maar er was geen drang of dwang! Hij had duidelijk de keuze om die mensen op een andere manier te helpen. Dat men bij de verdediging niet afkomt met die tweespalt!”.

“Laat u niet misleiden”

Dochter Sarah Leysen, die voor de eerste keer een pleidooi hield voor het Hof van Assisen, schetste in haar pleidooi de juridische begrippen doodslag, moord en oudermoord. Die wettelijke principes toetste ze af bij elk concreet geval waarvan Ivo Poppe beschuldigd wordt. “Alle vereisten zijn vervuld, Ivo Poppe moet daarvoor veroordeeld worden”, stelde ze bij elke tenlastelegging vast. “Het motief is van geen enkel belang. Wraak, angst, drang, liefde, haat, noem maar op. Het doet er allemaal niet toe. Heeft hij wetens en willens gedood? Deed hij dat met voorbedachten rade? Het antwoord is telkens ‘ja’. Leden van de jury, laat u niet misleiden door de verdediging morgen”, pleitte Sarah Leysen.

Straks komen advocaten Raf Van Goethem en Thierry Vansweevelt pleiten. Zij zijn de advocaten van het AZ Delta, de koepel waartoe het vroegere Sint-Jorisziekenhuis van Menen nu behoort. Ook zij zijn een burgerlijke partij in dit proces.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.