"Dit is klassejustitie", verklaarde de advocaat . De leden, die verdacht worden van diverse inbraken in woningen over heel het land, waarvan een aantal diefstallen in Noord-West-Vlaanderen, zitten sedert december in voorhechtenis. Eerder al liet de Gent...

"Dit is klassejustitie", verklaarde de advocaat . De leden, die verdacht worden van diverse inbraken in woningen over heel het land, waarvan een aantal diefstallen in Noord-West-Vlaanderen, zitten sedert december in voorhechtenis. Eerder al liet de Gentse Kamer van In beschuldigingstelling twee bendeleden op borg en onder voorwaarden vrij. Hun familie betaalde 7.500 euro voor hun voorwaardelijke invrijheidsstelling."Wie geld heeft, mag de cel uit""Mijn cliënt heeft geen rijke familie die zomaar 7.500 euro kan ophoesten. Dit is pure klassejustitie. Wie geld heeft, mag de cel uit", stelt mr. Kim Devoldere. Eerder al bepleitte hij tevergeefs de vrijlating van zijn cliënt voor de raadkamer en de KI. Die man is volgens zijn advocaat slechts een meeloper die mee optrok met de bende, maar zelf geen diefstallen pleegde.Opmerkelijk : het openbaar ministerie stond enigszins op dezelfde lijn als mr. Kim Devoldere, want het parket tekende verzet aan tegen de beschikking van de raadkamer. Die handhaafde voor vier Albanezen de aanhouding, maar wou twee anderen ook vrijlaten na de betaling van een borgsom. Tegen die vrijlating verzet het parket zich. Nu moet de Gentse Kamer van Inbeschuldigingstelling zich andermaal over deze netelige kwestie uitspreken. (SVK)