Het bedrijf langs de Brugse Steenweg loosde jarenlang op illegale wijze zwaar vervuild afvalwater naar een naburige kreek. Dit resulteerde in talrijke processen-verbaal, bestuurlijke maatregelen en uiteindelijk ook een dagva...