Het bedrijf langs de Brugse Steenweg loosde jarenlang op illegale wijze zwaar vervuild afvalwater naar een naburige kreek. Dit resulteerde in talrijke processen-verbaal, bestuurlijke maatregelen en uiteindelijk ook een dagva...

Het bedrijf langs de Brugse Steenweg loosde jarenlang op illegale wijze zwaar vervuild afvalwater naar een naburige kreek. Dit resulteerde in talrijke processen-verbaal, bestuurlijke maatregelen en uiteindelijk ook een dagvaarding. Het openbaar ministerie vroeg naast een geldboete ook zes maanden cel voor de zaakvoerder, maar de rechter ging daar niet op in. Bovendien werden de boetes niet opgelegd voor de lozingen maar voor andere inbreuken op de bedrijfssite. "Voor de lozingen heeft mijn cliënt destijds 430.000 euro aan milieuheffingen opgehoest", zegt advocate Marleen Ryelandt."De rechter heeft geoordeeld dat mijn cliënt geen twee keer gestraft kan worden voor dezelfde feiten. Bovendien heeft het bedrijf intussen zwaar geïnvesteerd in waterzuivering en extra opslagcapaciteit. Alle inbreuken behoren sinds 2016 tot het verleden." Het was ex-gemeenteraadslid, activist en voormalig buurtbewoner Piet Wittevrongel die in 2015 de alarmbel luidde. Hij stelde zich burgerlijke partij in de zaak en kreeg van de rechter een voorlopige schadevergoeding van 1 euro toegekend, onder meer voor geleden geurhinder.(AFr)