4 jaar cel voor sjoemelende vrederechter

Laurens Kindt

Het Gentse hof van beroep heeft voormalig vrederechter Guido De Palmenaer uit Oostende veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De ex-magistraat moet dus twee jaar effectief naar de cel. “Hij voelde zich als magistraat ongenaakbaar”, aldus het hof

Het arrest van het Gentse hof van beroep is het sluitstuk van een monsteronderzoek en een al even lang aanslepende procedure tegen de voormalige magistraat. Het onderzoek startte zeven jaar geleden, in december 2013, nadat een aantal mensen met klachten over de magistraat naar het Gentse parket-generaal trokken. Onder hen de toenmalige stafhouder van de Brugse balie Bart Staelens, de andere Oostendse vrederechter Godelieve Laleman, maar ook politicus John Crombez (sp.a). Uit de klachten bleek dat er in het tweede kanton van het Oostendse vredegerecht niet zo nauw omgesprongen werd met de regels over de voorlopige bewindvoering. Wanneer iemand niet meer in staat is om zijn eigen bezittingen te beheren, stelt de vrederechter een voorlopig bewindvoerder aan. Guido De Palmenaer zou daar, als vrederechter, misbruik gemaakt hebben van zijn machtspositie door allerlei zaakjes te regelen met de voorlopige bewindvoerders en hen onder druk zetten om zichzelf te verrijken op de kap van de mensen die onder voorlopig bewind stonden. In januari 2014 vielen de speurders binnen in het vredegerecht en in het appartement van De Palmenaer. Ze vinden er stapels biljetten van 500 euro in een kluis en treffen in de kelder van het vredegerecht onder meer kunstwerken aan die duidelijk afkomstig zijn uit een voorlopig bewind.

Aasgier

Na drie en een half jaar onderzoek door raadsheer-onderzoeker Bart Meganck werd de zaak in 2017 ingeleid voor het hof van beroep. Niet voor een correctionele rechtbank, gezien De Palmenaer een magistraat is. Al meteen wierpen zijn raadslieden procedurefouten op. Daardoor verzandde de rechtsgang voor twee jaar in een heen-en-weergeloop naar de kamer van inbeschuldigingstelling en het Hof van Cassatie. Ondertussen liep er ook nog een procedure wegens witwas, waar De Palmenaer uiteindelijk werd vrijgesproken. In september kon de grote zaak – waar hij terecht stond wegens passieve omkoping, valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken, diefstal en belangenneming. “Als een aasgier heeft hij ettelijke misdrijven gepleegd”, sneerde procureur-generaal Francis Clarysse. “Een samenleving mag van een vrederechter verwachten dat hij mensen dient, niet dat hij ze pluimt”, klonk het. Ondanks die harde woorden eiste hij ‘slechts’ zes maanden celstraf met uitstel en een boete.

Vier jaar cel

Het Gentse hof van beroep hakte vandaag de knoop door. Ondanks de milde eis van de procureur sprak het hof toch een aanzienlijke straf uit. De drie raadsheren achtten De Palmenaer schuldig aan diefstal en zeven feiten van belangenneming. Ze legden hem een celstraf van vier jaar op, waarvan de helft met uitstel, en een boete van 3.000 euro. Het hof was vrij scherp voor De Palmenaer. “De manier waarop hij te werk ging, wijst erop dat hij zich als magistraat ongenaakbaar voelde en dat alles en iedereen moest wijken voor zijn wil. Hij verrijkte zich zowel via diefstal als belangenneming ten koste van de zwakkeren in de maatschappij”, klonk het in het arrest. Ook Christophe P., een Gentse advocaat die mee vervolgd werd, kreeg 15 maanden celstraf waarvan de helft met uitstel en dezelfde boete. Guido De Palmenaer was bij de uitspraak niet aanwezig. Hij kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak bij het Hof van Cassatie.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.