De broers kregen ook een verbeurdverklaring van ongeveer 10 miljoen euro opgelegd. De verdediging gaat mogelijk in beroep, zodat opnieuw onderhandeld kan worden over de mogelijkheid om de straf af te kopen. In de zaak had beurshuis Petercam al voor de start van het proces een minnelijke schikking gesloten in het kader van de afkoopwet.
...