2.599 corona-overtredingen in politiezone Vlas, vooral voor samenscholingen en niet-essentiële verplaatsingen

183 mensen werden in Kortrijk, Kuurne en Lendelede beboet voor het niet-dragen van een mondmasker waar dat wel verplicht was.©LAURIE DIEFFEMBACQ BELGA
183 mensen werden in Kortrijk, Kuurne en Lendelede beboet voor het niet-dragen van een mondmasker waar dat wel verplicht was.©LAURIE DIEFFEMBACQ BELGA
Olaf Verhaeghe

In 2020 zijn door inspecteurs van de politiezone Vlas exact 2.599 overtredingen op de coronamaatregelen vastgesteld. Meer dan 93 procent van die corona-inbreuken werden in Kortrijk gemaakt, Kuurne en Lendelede doen het met respectievelijke 139 en amper 31 overtredingen een stuk beter. De absolute piek van de coronafeiten ligt in de eerste lockdown in maart, april en mei.

Dat 2020 een atypisch jaar was, hoeft niet meer uitgelegd te worden. Ook voor de werking van de politiediensten bracht de coronapandemie enkele bijzondere nieuwe uitdagingen met zich mee. Niet alleen waren er een heleboel maatregelen van kracht, ze veranderden ook erg vaak en moesten bovendien streng gecontroleerd worden.

“Voor ons is midden maart een volledig nieuwe manier van handhaven van start gegaan”, zegt ook korpschef Filip Devriendt. “Een manier van werken die vooral gericht is op sensibiliseren en het doen naleven van de maatregelen, zonder evenwel te verzanden in een heksenjacht of een politiestaat.”

Vooral in Kortrijk en deelgemeenten

In Kortrijk, Kuurne en Lendelede, de drie gemeenten waarover de politiezone Vlas zich uitstrekt, werden in totaal 2.599 inbreuken op de geldende coronamaatregelen vastgesteld: 2.549 tegen de regelgeving die opgelegd werd door de federale overheid en 50 overtredingen op de specifieke mondmaskerregels in het centrum van Kortrijk vorige zomer.

Opvallend is dat stad Kortrijk met bijna 93,5 procent van de overtredingen het absolute leeuwendeel van de corona-inbreuken voor haar rekening neemt. Maar liefst 2.429 van de overtredingen werd op grondgebied van Kortrijk en de deelgemeenten vastgesteld. Kuurne en Lendelede doen het met 139 en 31 inbreuken dan toch een stuk beter.

De meerderheid van de overtredingen werden vastgesteld tijdens de eerste lockdown. Ook in oktober, november en december lag het aantal vaststellingen hoger dan in de zomermaanden.

Samenscholingen

Vraag is welke maatregel nu het vaakst werd overtreden? “Het antwoord is minder evident dan het lijkt”, zegt Kortrijks burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). “In het begin van de coronacrisis was de categorisering van de overtredingen niet altijd even duidelijk, waardoor heel wat pv’s onder de noemer ‘volksgezondheid’ (482 overtredingen in totaal, red.) terecht zijn gekomen. Later werd die opdeling wel makkelijker te hanteren.”

Toch vallen met 981 overtredingen op het samenscholingsverbod en 636 inbreuken op het verbod op niet-essentiële verplaatsingen en het breken van de avondklok twee overduidelijke ‘winnaars’ te onderscheiden. Verder werden ook de afstandsregels (482 overtredingen) en de regelgeving omtrent het dragen van een mondmasker (183 inbreuken) erg vaak gebruiken.

872 minnelijke schikkingen, 318 dossiers zonder gevolg

Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk gaf bij monde van Hanne Demedts extra uitleg over de effectieve vervolging. “Van alle pv’s die de politiezone Vlas opmaakte, zijn er intussen 1.700 dossiers met meerderjarigen behandeld of nog in behandeling”, zegt ze. “Bij 872 van die dossiers werd een minnelijke schikking getroffen. Vandaag blijkt bij 134 onder hen de betalingstermijn verstreken, waardoor men toch nog een dagvaarding mag verwachten. 198 anderen kregen al zo’n dagvaarding om voor de correctionele rechtbank te verschijnen.”

In 318 coronadossiers bleef de overtreding zonder gevolg, vaak bij gebrek aan voldoende bewijs. 219 overtredingen werden samengevoegd bij een ander dossier, 96 zijn nog in behandeling en twee pv’s werden doorgestuurd naar een ander parket.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.