De gewezen onthaalmoeder moest zich voor de rechtbank van Ieper verantwoorden omdat ze een baby van vier maanden dooreen zou hebben geschud. De zaak werd reeds diverse keren op de rol gezet maar telkens weer uitgesteld omdat er deskundigen werden aangestel...

De gewezen onthaalmoeder moest zich voor de rechtbank van Ieper verantwoorden omdat ze een baby van vier maanden dooreen zou hebben geschud. De zaak werd reeds diverse keren op de rol gezet maar telkens weer uitgesteld omdat er deskundigen werden aangesteld. Het kind herstelde goed, maar men vreest nog gevolgen in de toekomst. Aan de ouders van het kind werd een schadevergoeding toegewezen van 10.382,74 euro. De feiten deden zich voor op 13 november 2012. De baby werd afgegeven bij de onthaalmoeder en na de middag liep het bericht binnen dat het kind naar het ziekenhuis werd gebracht met bloedingen in de hersenen en ogen. De deskundige die werd aangesteld zei dat er geen twijfel over het bestond dat het kind dooreen werd geschud. Dat werd door de beklaagde ontkend. Er werd echter bijkomend onderzoek bevolen maar de standpunten bleven dezelfde. De verdediging betwistte niet dat er iets was gebeurd maar ontkende dat er sprake was van opzettelijke slagen en verwondingen. "Mijn cliënte had zeker niet de intentie om het kindje pijn te doen en ze heeft alles gedaan om het te helpen." De openbare aanklager had het over het feit dat de beklaagde, die intussen geen onthaalmoeder meer is, meer op de hoogte had moeten zijn hoe ze moest handelen in moeilijke situaties. (HV)