"Ik stel vast dat de partij mijn werk van het afgelopen jaar in de Kamer weet te appreciëren. In 2010 stond ik op de tweede opvolgersplaats. Nu krijgt ik een verkiesbare plaats voor het Vlaams Parlement. Dat schept vertrouwen om volop de steun van de kiezer voor de N-VA te vragen", zegt Cathy Coudyser.
...