Op woensdag 9 november was een deel van de achtergevel van een vande bouwvallige panden naar beneden gekomen. De straat werd afgezet tot aan het voetpad aan de overzijde, dat dus wel gebruikt kan worden. Bijna twee weken later is de straat nog altijd afgesloten. De burgemeester onderhandelt op dit moment met de eigenaars. Als die in gebreke blijven, gaat de burgemeester over tot het afbreken van het pand.
...

Op woensdag 9 november was een deel van de achtergevel van een vande bouwvallige panden naar beneden gekomen. De straat werd afgezet tot aan het voetpad aan de overzijde, dat dus wel gebruikt kan worden. Bijna twee weken later is de straat nog altijd afgesloten. De burgemeester onderhandelt op dit moment met de eigenaars. Als die in gebreke blijven, gaat de burgemeester over tot het afbreken van het pand.Het dossier van de leegstaande panden in de Keiemdorpstraat sleept al 15 jaar aan. Het is een erfeniskwestie waarbij diverse takken van de familie twisten en rechtszaken jarenlang aanslepen. Het is in eerste instantie de taak van de eigenaars om te zorgen voor die panden en om de mogelijke kwalijke gevolgen op vlak van veiligheid voor buren en passanten te vermijden."Het afzetten van de straat gebeurde op advies van brandweer en politie en met de middelen die de stad Diksmuide daarvoor zelf in bezit heeft", aldus het stadsbestuur in een persbericht. "Er is geen enkele reden om te twijfelen aan dit advies. Alle inzet van materiaal en personeel en eventuele bijkomende te huren middelen zijn voorlopig ten laste van de stad. Die kosten worden later bij de eigenaars gerecupereerd."Ondertussen heeft burgemeester Lies Laridon de gas- en elektriciteit ambtshalve laten afsluiten om op dat vlak ongevallen te vermijden. Ook de wateraansluiting wordt woensdag afgesloten. Dit zijn noodzakelijke stappen zodat de afbraak in veilige omstandigheden kan plaatsvinden. "De meest gunstige situatie is dat de eigenaars zélf tot afbraak overgaan", vindt het stadsbestuur. "Is dit op 1 december nog steeds niet het geval, dan zal de burgemeester zelf opdracht geven tot het afbreken van het pand, hoewel dit juridische en financiële risico's inhoudt. "Dat deze situatie ongemakken met zich meebrengt voor de inwoners van Keiem, begrijp ik uiteraard. Een tijdje met de wagen een ommetje maken is vervelend, maar niet onoverkomelijk. De veiligheid primeert in deze situatie en voetgangers kunnen door op het voetpad", besluit burgemeester Lies Laridon. (HH)