Brugs ACV-gewestbestuur schiet sectorale onderhandelingen voor metaalsector af

Redactie KW

Het gewestbestuur van ACV-CSC Metea nam kennis van het verslag van de 5de onderhandelingsronde op 3 mei, toenr de onderhandelingen werden opgeschort. De ontgoocheling in het gewestbestuur is groot.

Patrick Verstraete, voorzitter : “Waar aanvankelijk geruchten de ronde deden dat de besprekingen constructief verliepen, stellen we nu vast dat er enkel toezegging is op de indexering van de lonen en verlenging van de brugpensioenregelingen. Wel met uitzondering van de betere ondernemingsregelingen. Gezien van in aanvang, verwijzende naar de hoge bonusregelingen bij kaders en bedrijfsleiders, duidelijk gesteld werd dat een loonsverhoging boven index van maximaal 0,3% pas vanaf 2012 een breekpunt was, keurt het gewestbestuur Brugge wat vandaag op de onderhandelingstafel ligt unaniem volledig af. We moeten ons dus stilaan afvragen of we niet beter onmiddellijk met ondernemingsonderhandelingen starten”.

Luc Logghe, secretaris : “Er werd dus op geen enkel vlak echte vooruitgang geboekt : indexering van vergoedingen bestaanszekerheid, verlenging van inleg in vormingsfonds en van de andere afspraken van bepaalde duur, … zijn enkel een bestendiging van bestaande afspraken. De aanpassing van de opzegtermijnen aan de IPA-afspraken en een verhoging van het pensioenfonds of een Waals tewerkstellingsfonds zijn zaken waar de Brugse achterban niet van wakker ligt !”

Op 16 mei is nog een finale onderhandelingsronde voorzien, maar veel wordt er niet van verwacht. (SVK)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.