Het was in begin van de jaren negentig de bedoeling dat het vleesverwerkend bedrijf Strovi van de binnenstad naar de veemarkt van Sint-Pieters verhuisde, omdat het in de binnenstad niet meer kon uitbreiden. Toenmalig burgemeester Frank Van Ack...