"Ik ben mijn kledingzaak hier gestart in 2006", vertelt Catherine. "Nog elke dag leg ik er mijn hart en ziel in en dat wil ik graag nog jaren blijven doen. Maar in de loop der jaren heb ik heel wat anciens zien stoppen omdat hun zaak achteruitging. We hadden onze hoop gevestigd op de veranderingswerken in 2015-2016, hoewel er daarover geen draagvlak was bij de handelaars. Wij wilden geen wandelstraat, maar een autoluwe winkelstraat die vlot bereikbaar is, met een goed parkeerbeleid. Maar Dorine Geersens, schepen van Middenstand probeerde iedereen te overtuigen dat deze investering nodig was voor een andere beleving. Onze ondernemers zagen hun omzet met 30% achteruitgaan. Iedereen deed zijn best om zich na de werkzaamheden te herpakken", brengt Catherine Pylyser in herinnering.
...