"Ik ben mijn kledingzaak hier gestart in 2006", vertelt Catherine. "Nog elke dag leg ik er mijn hart en ziel in en dat wil ik graag nog jaren blijven doen. Maar in de loop der jaren heb ik heel wat anciens zien stoppen omdat hun zaak achteruitging. We hadden onze hoop gevestigd op de veranderingswerken in 2015-2016, hoewel er daarover geen draagvlak was bij de handelaars. Wij wilden geen wandelstraat, maar een autoluwe winkelstraat die vlot bereikbaar is, met een goed parkeerbeleid. Maar Dorine Geersens, schepen van Middenstand probeerde iedereen te overtuigen dat deze investering nodig was voor een andere beleving. Onze ondernemers zagen hun omzet met 30% achteruitgaan. Iedereen deed zijn best om zich na de werkzaamheden te herpakken", brengt Catherine Pylyser in herinnering.
...

"Ik ben mijn kledingzaak hier gestart in 2006", vertelt Catherine. "Nog elke dag leg ik er mijn hart en ziel in en dat wil ik graag nog jaren blijven doen. Maar in de loop der jaren heb ik heel wat anciens zien stoppen omdat hun zaak achteruitging. We hadden onze hoop gevestigd op de veranderingswerken in 2015-2016, hoewel er daarover geen draagvlak was bij de handelaars. Wij wilden geen wandelstraat, maar een autoluwe winkelstraat die vlot bereikbaar is, met een goed parkeerbeleid. Maar Dorine Geersens, schepen van Middenstand probeerde iedereen te overtuigen dat deze investering nodig was voor een andere beleving. Onze ondernemers zagen hun omzet met 30% achteruitgaan. Iedereen deed zijn best om zich na de werkzaamheden te herpakken", brengt Catherine Pylyser in herinnering.De handelaarsbond richtte twee werkgroepen op: één rond communicatie, de andere rond mobiliteit en parkeerbeleid. Ik heb zelf bij alle handelaars een enquête afgenomen en daarmee zijn we in juli 2018 naar de burgemeester getrokken. Samen met schepen Geersens hebben we rond de tafel gezeten en we waren blij verrast toen de burgemeester zei dat 80% van onze voorstellen wel haalbaar was. We hoopten dat de nieuwe legislatuur die zou implementeren in het meerjarenplan. We hebben gewacht, opnieuw onze hoop gevestigd op de Ronde van Koksijde, maar stellen vast dat er weinig gebeurt. Waar blijft de testfase voor 1 uur shop&go?" vraagt Catherine zich af. Toen de familiezaak A La Confiance na zoveel decennia failliet werd verklaard, was voor haar de maat vol! Er moet iets in beweging worden gezet. "Nochtans vragen we alleen enkele structurele maatregelen die geen geld kosten. De brede voetpaden houden de bezoekers weg van onze etalages. Als je het voetpad halveert, kan je het tweerichtingsverkeer weer invoeren door enkele paaltjes om te keren en met een pot verf en borstel nieuwe strepen te trekken. Nu rijdt iedereen op de Koninklijke Baan onze straat voorbij! We moeten ook niet naast het doel kijken: Koksijde is een familiegemeente, met een sterk belevingsaspect: zee, strand én shoppen! Dat is véél meer dan een winkelstraat met gebouwen als het Casino en het gemeentehuis als blikvanger! De leegstaande panden doen dat helemaal teniet! Het zegt genoeg dat een handelaar die hier een eigendom had, ervoor kiest om nog alleen verder te doen in zijn huurpand in De Panne. Gelukkig heeft hij van zijn etalage hier een blikvanger gemaakt met kunstwerken!"Burgemeester Vanden Bussche vindt dat de 25 miljoen euro die de gemeente heeft geïnvesteerd in de winkelstraat wél zinvol zijn: "Het Casinocomplex, het gemeentehuis, de Pit, de heraanleg... dragen absoluut bij aan het aantrekkelijke imago van onze gemeente. De leegstand is een Vlaams probleem, niet alleen in Koksijde. Speciaalzaken die ook het internet combineren met hun fysieke winkel, doen goede zaken. We zullen nagaan of we door middel van premies ondernemers kunnen aanmoedigen om te blijven investeren in onze gemeente. We hebben zopas een ambtenaar lokale economie aangeworven als aanspreekpunt voor alle ondernemers. Zij zal de band met hen aanhalen, via persoonlijk contact en ze is vlot digitaal bereikbaar. We zullen ondernemerscafés voor zowel startende als ervaren ondernemers organiseren. De leegstand zullen we inventariseren, een meldingsplicht instellen voor leegstaande panden, gekoppeld aan het ter beschikking stellen voor starters. Om een goed zicht te krijgen op de lokale marktsituatie gaan we in interactie met belanghebbenden, waaronder ondernemers, experten en ervaringsdeskundigen.""In Koksijde werd de verplichting om de gelijkvloers van nieuwbouwappartementen te bestemmen als handelsruimte voor bepaalde zones en straten al geschrapt, vermits dit leegstand mee in de hand werkte", aldus Vincent Vanwalleghem, voorzitter Unizo Koksijde. (MVO)