"De meeste rioleringen in de binnenstad zijn de voorbije twintig jaar vernieuwd", steekt schepen van Openbare Werken Anne Dequidt van wal. "Dat is onder andere gebeurd in de Ooststraat, de Zuidstraat, de Noordstraat, de Pannestraat en de Daniël de Haenelaan en op de Grote Markt, de Houtmarkt en de Appelmarkt. Ook de Handboogwijk is in die zin aangepakt. Later dit jaar komt ook de Astridlaan aan de beurt."
...

"De meeste rioleringen in de binnenstad zijn de voorbije twintig jaar vernieuwd", steekt schepen van Openbare Werken Anne Dequidt van wal. "Dat is onder andere gebeurd in de Ooststraat, de Zuidstraat, de Noordstraat, de Pannestraat en de Daniël de Haenelaan en op de Grote Markt, de Houtmarkt en de Appelmarkt. Ook de Handboogwijk is in die zin aangepakt. Later dit jaar komt ook de Astridlaan aan de beurt.""In de meeste straten die de stadsring uitmaken is er wel geen probleem met de waterafvoer, maar is er nog geen gescheiden stelsel aangelegd", vervolgt de schepen. "Dat is zo in de Peter Benoitlaan, de Oude Vestingstraat, de Lindendreef en de Karel Coggelaan. Dat zou wel degelijk moeten gebeuren. In de binnenstad zijn de rioleringen in de Nieuwstraat en de Oude Beestenmarkt nog niet vernieuwd en ook dat zou eigenlijk wel moeten."Geurhinder"De rioleringen in onze straat staan inderdaad op invallen", laten enkele bewoners uit de Nieuwstraat weten. "Men moet continu putten dempen. De riolering is zo lek als een vergiet met geurhinder in veel kelders tot gevolg. Tevens is de toestand van de riolen niet voorzien op de extra gecreëerde meergezinswoningen.""Wanneer enkele huizen vervangen worden door meergezinswoningen of appartementsgebouwen heeft dat inderdaad zijn invloed op de belasting van de openbare rioleringen", reageert schepen Dequidt. "Bij nieuwbouw of renovatie moeten de gebouwen voldoen aan de nieuwe gewestelijke en stedenbouwkundige verordening, waarbij gefocust wordt op hergebruik en infiltratie.""De verordening dient om wateroverlast tegen te gaan en heeft tot doel dat het hemelwater langer op de eigen percelen blijft en zo de rioleringen ontlast", voegt de schepen eraan toe. "Momenteel wordt het regenwater nog zo snel mogelijk naar de rioleringen afgevoerd. Dat kan leiden tot overstromingen, zoals in het centrum van Torhout in 2012. Als iedereen het hemelwater zo lang mogelijk op zijn eigen terrein houdt door hergebruik, infiltratie of via een buffering die vertraagd loost, worden de riolen ontlast. Dat houdt eigenlijk een mentaliteitswijziging in bij de bouwheren en de bewoners."GescheidenMomenteel produceert de gemiddelde Vlaming dagelijks 120 liter afvalwater. "De hoeveelheid droog weer afvoer, het water dat eerst door de mensen gebruikt wordt en daarna als vuil water geloosd, is maar klein in vergelijking met wat de rioleringen dagelijks te slikken krijgen", legt schepen Dequidt uit. "Van een woning van 100 m² met bijhorend terras van 20 m² zal bij een hevige regenvlaag 1.800 liter water in de riolering terecht komen. Van een modaal huisgezin van vier personen heb je maar 480 liter droog weer afvoer die gespreid over een hele dag in de riolen terechtkomt.""Het is dus belangrijk om zo veel mogelijk gescheiden rioleringsstelsels aan te leggen, waarbij het hemelwater rechtstreeks naar de waterlopen geleid wordt", besluit de schepen. "Dat wordt trouwens opgevolgd door het keuringssysteem binnen de intercommunale watermaatschappij IWVA die ook rioolbeheerder is. Alle nieuwbouw- en renovatieplannen worden vanuit dat oogpunt opgevolgd. Een goede werking van de riolering is een verantwoordelijkheid van zowel de rioolbeheerder als de burger." (RLV)