"Onze straat is onveilig", stellen de bewoners van de Kleine Klijtstraat in koor. "We worden dagelijks geconfronteerd met heel druk sluipverkeer, dat vaak tegen veel te hoge snelheid door onze straat passeert. Het is dringend nodig dat er maatregelen worden genomen om de huidige situatie te verhelpen."
...

"Onze straat is onveilig", stellen de bewoners van de Kleine Klijtstraat in koor. "We worden dagelijks geconfronteerd met heel druk sluipverkeer, dat vaak tegen veel te hoge snelheid door onze straat passeert. Het is dringend nodig dat er maatregelen worden genomen om de huidige situatie te verhelpen.""Wat er concreet aan de hand is? De stroom van sluipverkeer omwille van de lange wachttijden aan het kruispunt van de Belgiek is heel intens, vooral tijdens de ochtend-, middag- en avondspits. Chauffeurs die een sluipweg kiezen, rijden per definitie heel snel om de verloren tijd van de omweg maximaal in te halen. Het probleem wordt almaar erger. Er is al meer dan tien jaar een doorgangsverbod - uitgezonderd plaatselijk verkeer - , dat niet of nauwelijks gecontroleerd wordt en zeker niet gerespecteerd wordt.""We horen geruchten dat er op middellange termijn, na de langverwachte herinrichting van het kruispunt Belgiek, twee maatregelen zouden genomen worden waardoor het sluipverkeer in onze straat zou stilvallen: enerzijds een tractorsluis richting Knokstraat in Vichte en anderzijds het afsluiten van de Vichteknokstraat richting Belgiek. Wat zijn nu eigenlijk de concrete plannen en welke timing kunnen we hieromtrent verwachten...? In afwachting van deze wijzigingen pleiten wij om tijdelijke maatregelen te nemen om het snelle sluipverkeer in onze straat te ontmoedigen. Wij denken daarbij aan regelmatige snelheidscontroles en het plaatsen van verkeersdrempels zodat de snelheidslimiet van 50 km per uur zoveel mogelijk gerespecteerd wordt.""Na het ontvangen van het schrijven van de bewoners van de Kleine Klijtstraat heb ik dat punt onmiddellijk geagendeerd in de beperkte mobiliteitscommissie", repliceert schepen van Mobiliteit Regine Rooryck. "De voorbije jaren werd het probleem van het sluipverkeer al gesignaleerd en er werd toen overwogen om een tractorsluis aan te leggen om het verkeer richting Vichte te ontmoedigen. Zo zou er geen doorgaand verkeer meer mogelijk zijn voor wagens die via de Knokstraat richting Vichte moeten. Als gemeentebestuur werd dit zo meegenomen in de projectnota van het kruispunt Belgiek. Het sluipverkeer dient zoveel mogelijk weggewerkt te worden. Dit was bij de uitwerking van het concept voor de herinrichting van het kruispunt Belgiek trouwens een belangrijke voorwaarde om de Vichteknokstraat niet te moeten afsluiten ter hoogte van het kruispunt.""Ik ga deze materie binnenkort bespreken met de bevoegde schepen van Anzegem, zodat we dit op korte termijn kunnen realiseren. Dat wil zeggen vooraleer de uitvoering van het kruispunt Belgiek start. De voorlopige timing daarvoor ligt vast voor het najaar in 2020. Er zal trouwens nog een infomoment worden georganiseerd voor de bewoners wanneer alle details gekend zijn.""Wat de tijdelijke maatregelen betreft, hebben we tijdens de beperkte mobiliteitscommissie, waarbij ook de politie aanwezig was, al besproken dat we op heel korte termijn tellingen zullen doen. Met die info gaan we dan bekijken welke verdere maatregelen of ingrepen het meest efficiënt zijn, zoals snelheidsmeters plaatsen, anonieme controles doen of verkeersremmers leggen. De aanzet is daarvoor is al gebeurd."De hele problematiek werd tijdens de jongste gemeenteraad ook aangekaart door N-VA-raadslid Dirk Demeurie. "Dat zullen we tijdens de eerstvolgende raadszitting nog eens doen. We zullen voorstellen om een doorgang te maken voor plaatselijke bewoners via de Elf Novemberlaan, rechtstreeks via Tuinen Vandenbogaerde, waar nu al een doorgang is voor fietsers, naar de Vichtesteenweg toe. Dit voorkomt dat deze mensen permanent voor files staan in de Breestraat." (Rik Devos)