Een van de doelen van de brandweerhervorming was dat alle gemeenten een faire prijs zouden betalen voor kwaliteitsvolle hulpverlening. Maar volgens raadslid Billiet is die doelstelling nog lang niet behaald. De kostprijs per inwoner verschilt serieus van zone tot zone. Zo is de duurste zone viermaal duurder dan de goedkoopste.
...

Een van de doelen van de brandweerhervorming was dat alle gemeenten een faire prijs zouden betalen voor kwaliteitsvolle hulpverlening. Maar volgens raadslid Billiet is die doelstelling nog lang niet behaald. De kostprijs per inwoner verschilt serieus van zone tot zone. Zo is de duurste zone viermaal duurder dan de goedkoopste."In 2025 zal Torhout ongeveer 500.000 euro meer moeten betalen voor de brandweerdiensten dan wanneer onze stad zijn eigen brandweer had kunnen behouden", zei hij. "Als ik dat vergelijk met de stad Brugge, merk ik daar net het omgekeerde. In 2025 zal Brugge zo'n 3,5 miljoen euro minder betalen dan wanneer die stad zijn brandweer in eigen beheer zou hebben gehad en niet in zoneverband had gewerkt. Naar mijn aanvoelen klopt de verdeelsleutel dus totaal niet. Het lijkt me logisch om als parameter van gelijkheid de procentuele bijdrage van het gemeentefonds te hanteren.""De brandweer betekent inderdaad een grote hap uit het budget, zeker in kleinere gemeenten of steden, zoals Torhout", reageerde burgemeester Kristof Audenaert (CD&V). "Het KB pleit absoluut niet in ons voordeel. Het is op maat van de grote steden geschreven, in onze zone dus Brugge en Oostende. Het is vooral de federale overheid die ons in de steek laat. Extra lasten, maar minder geld. We komen donderdag samen met de vier voorzitters en de vier zonecommandanten en gaan een brief sturen naar de federale overheid.""Sowieso zijn onze brandweervrijwilligers van puur goud. We moeten hen koesteren. We zullen daar in de huidige extra op inzetten. Ik ben voorstander van het investeren in de brandweer, ook op het vlak van de gebouwen, want sommige zijn aftands."