“Belgisch staatsblad werd hier nog gedrukt, toen Oostende twee dagen lang de hoofdstad was”

De Plate-voorzittter Jean-Pierre Falise, WeFIS-voorzitter Benny Blontrock en Robert Lisabeth © ML
Redactie KW

De zomertentoonstelling bij Heem- en Geschiedkundige kring De Plate belicht ‘Vier jaar marinezone te Oostende’.

De expo is opgezet door de West-Vlaamse Filatelistische Studiekring en gaat, achter de stempels en zegels, op zoek naar het oorlogsleven in onze stad.

Dat filatelie veel meer dan louter postzegels verzamelen is, moge blijken uit de tentoonstelling ‘Vier jaar marienezone te Oostende’ in De Plate. Curator Robert Lisabeth en Benny Blontrock lichten met de expo het dagelijkse oorlogsleven in de Stad aan Zee toe achter stempels en zegels.

“Ja, veel informatie valt te puren uit het traject dat brieven en documenten hebben afgelegd tussen diverse diensten, landen, overheden….”, zegt Lisabeth. “Maar we begrijpen dat die gestempelde enveloppen nogal saai overkomen bij de bezoeker. Vandaar dat we met foto’s en andere documenten de realiteit achter de stempels oproepen,” aldus Benny Blontrock en hij toont ons een exemplaar van een Belgisch staatsblad dat in Oostende is gedrukt in 1914, toen we twee dagen de hoofdstad van België waren en regering en koning hier resideerden.

En de filatelie vertelt ook veel over de oorlogscensuur en het verbod om persoonlijke correspondentie te posten. Zo is er de briefenveloppe van Leon Spilliaert die ook niet aan de Duitse censuur ontsnapte.

(ML)

>> ‘Vier jaar marinezone te Oostende’ loopt van zaterdag 13 juni tot en met 16 augustus e.k. in heemkring De Plate in het Stadsmuseum Langestraat 69. Maandag gesloten.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.