De grote restauratie van het Belfort en de Lakenhalle in Ieper staat letterlijk en figuurlijk in de steigers. Vandaag zijn de architectenbureaus Avapartners Architects & Planners en Arter aangesteld. Het omvangrijke restauratiedossier is gisteren, op 15 oktober, ingediend bij Onroerend Erfgoed.
...

De grote restauratie van het Belfort en de Lakenhalle in Ieper staat letterlijk en figuurlijk in de steigers. Vandaag zijn de architectenbureaus Avapartners Architects & Planners en Arter aangesteld. Het omvangrijke restauratiedossier is gisteren, op 15 oktober, ingediend bij Onroerend Erfgoed."Om het voortbestaan van deze twee erfgoedparels voor toekomstige generaties te garanderen is een grondige opknapbeurt noodzakelijk", zegt schepen van Patrimonium Philip Bolle (SP.A)/ "Historische gebouwen hebben immers een cyclische restauratie nodig om verval tegen te gaan. Op dit ogenblik is het dossier in handen van het architectenbureau dat geselecteerd werd bij de aanbesteding."Het in oorsprong 13de-eeuwse Belfort is een icoon van de stad Ieper en de trots van de Ieperlingen, maar ook hét toonbeeld van de wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog. De Lakenhalle symboliseert op haar beurt de middeleeuwse bloeiperiode van Ieper als Europese handelsmetropool."Het plan is om eerst de buitenkant grondig aan te pakken in verschillende fases en dan binnenin de nodige werken te doen. Het gaat hier vanzelfsprekend over een meerjarenplan waarbij de skyline van de stad er een paar jaar anders zal uitzien. Zo gaat de spits van het Belfort er letterlijk af, alsook de de vier arkeltorentjes", zegt Bolle. "Dat betekent dat er een zeer grote torenkraan opgesteld zal worden op het Sint-Maartensplein. De spits en arkeltorentjes worden volledig ontmanteld en na restauratie weer minutieus opgebouwd. Dat wordt een huzarenstukje om tot een goed einde te brengen en het uitzicht zal voor heel wat Ieperlingen wennen zijn."De broodnodige restauratie kost 15, 5 miljoen euro. De Vlaamse overheid subsidieert ruimschoots de helft daarvan: 8,7 miljoen euro. "We hopen te kunnen starten met de werken in het voorjaar van 2020", zegt Philip Bolle. "Volgens het studiebureau zou het een kleine tien jaar duren vooraleer het Belfort en Lakenhalle helemaal gerestaureerd zijn. Tijdens de restauratiewerken wordt er een maximale ontsluiting van het complex gegarandeerd zodat bezoekers aan het In Flanders Fields Museum en het Yper Museum kunnen blijven genieten van de erfgoedwaarde van deze uitzonderlijke gebouwen. Ook voor de Ieperlingen zal de overlast tot een minimum worden beperkt. Dat de werken deels zullen samenvallen met de heraanleg van de Leet en het Sint-Maartensplein is ook iets waar we rekening mee moeten houden. Zo zal de torenkraan toch zeker een jaar op het Sint-Maartensplein moeten kunnen staan."Een van de belangrijkste landmarks van de stad die tien jaar in de stellingen zal staan, het is even slikken voor de Ieperlingen. "De Lakenhalle ligt iedere Ieperling nauw aan het hart. Het gebouw staat als het ware symbool voor wie en wat we zijn: moeilijk kapot te krijgen. Want na de oorlog, hebben we het gebouw met fierheid heropgebouwd. Daarom moeten we onze Lakenhalle koesteren en verzorgen zodat toekomstige generaties Ieperlingen er evenzeer van kunnen genieten. Onze musea met wereldfaam in het gebouw verdienen het ook dat de stad als goede huisvader over de kwaliteit van het gebouw waakt", besluit schepen Philip Bolle. (TOGH)