Belastingen blijven ongewijzigd

Redactie KW

Tijdens een tweede gemeenteraadszitting, dinsdagavond, werden de gemeentebelastingen besproken en goedgekeurd. De personenbelasting en de opcentiemen blijven ongewijzigd.

Dinsdagavond kwam de gemeenteraad nog eens voor een tweede keer samen om het lijvige dossier van de begroting te bespreken. Belangrijkste onderdeel daarvan is wellicht wat er met de belastingen zal gebeuren. Deze blijven nagenoeg ongewijzigd.

Schepen van financiën Eliane Spincemaille (CD&V – NVA) gaf toelichting over de diverse belastingen. De opcentiemen blijven ongewijzigd. Sedert 1 januari 2008 bedraagt het aantal opcentiemen op de onroerende voorheffing 1950. De personenbelasting blijft ongewijzigd op 7,5%.

De gemeentelijke milieubelasting is voor 2009 (onveranderd sedert 2002) vastgesteld op 75 euro.

De prijzen van de vuilniszakken veranderen niet in vergelijking met 2008. De prijs van de courante grijze vuilniszakken voor restafval bedraagt 1 euro en 0,50 euro voor de halve courante huisvuilzakken of huisvuilzakken van het kleine type voor restafval.

De blauwe PMD-zakken voor plastiek- metaal- en drankverpakkingen kosten 0,125 euro per zak. De composteerbare zak voor de verpakking van groenafval kost 0,75 euro per zak en de oranje KMO- vuilzak kost nog steeds 1 euro per zak.

Vermelden we nog dat de gemeentelijke bijdrage aan de politiezone Mira met 2% stijgt tot 1.716.001 euro. (GJZ)

Krant van West-Vlaanderen (editie Kortrijks Handelsblad) van 19 december 2008.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.