De bezoekers kregen een rondleiding van een archeoloog die uitleg gaf bij de vondsten en de werkwijze. Met meer dan 140 bezoekers was de 'Archeologiedag' een groot succes.
...

De bezoekers kregen een rondleiding van een archeoloog die uitleg gaf bij de vondsten en de werkwijze. Met meer dan 140 bezoekers was de 'Archeologiedag' een groot succes."Zo'n Archeologiedag is belangrijk voor ons, zo kunnen we tonen welk werk wij doen. Weinig mensen weten echt wat archeologie inhoudt. Wat we doen is een enorme schat en info verzamelen, die voor eeuwig is", vertelt archeoloog Tomas Bradt, 35 uit Merelbeke.Het team is eind april begonnen met de opgravingen in de kerk. Ze graven de stukken af die door de restauratie zullen aangetast worden. Tomas werkt samen met een team van een vijftal archeologen. Iedereen heeft zijn taak, zo is de kraanman verantwoordelijk voor het afgraven met een kleine graafmachine. De archeologen gaan laag per laag te werk. Alles wat ze vinden wordt in kaart gebracht, gefotografeerd en beschreven. Skeletten, munten en aardewerk worden bewaard voor verder onderzoek. De skeletten gaan naar een wetenschapper die aan de hand van de botten de leeftijd en het geslacht kan achterhalen. Maar dat niet alleen. Aan de botten is te zien wat die persoon toen zoal at. Zo kan je ook achterhalen of het om een arme of rijke middeleeuwse Anzegemnaar gaat. De skeletten worden bewaard voor later onderzoek. Want door technologische evoluties kan men botten steeds beter en nauwkeuriger onderzoeken. "Het kan zijn dat ze over tien jaar elementen terugvinden die we vandaag niet kunnen zien", vertelt Tomas. Bij de uitbreidingen van de kerk kwam het omliggende kerkhof onder de kerkvloeren te liggen. In de opgravingen kunnen ze de muren terugvinden van de voorgaande uitbreidingen. Heel wat restanten kwamen naar boven. Naast skeletten van notabelen die begraven werden binnen de kerkmuren, werden ook munten en oude vloerfragmenten gevonden. Het paradepaardje, een unieke vondst, zijn de kapellen achteraan in de kerk aan weerszijden van het koor. (XC)