Actieplan om diensten Burgerlijke stand en Bevolking efficiënter te maken

Redactie KW

Het stadsbestuur van Brugge start op 1 maart 2011 met een actieplan om haar diensten Burgerlijke stand en Bevolking efficiënter te maken. Bedoeling is de klantentevredenheid te verhogen en de wachttijden aan de loketten te verkorten. Op sommige momenten is het vooral bij de dienst Burgerlijke stand in ‘t Brugse Vrije immers aanschuiven.

Vanaf 1 maart 2011 zullen de bezoekers aan de twee betrokken diensten in ‘t Brugse Vrije aan een tevredenheidsonderzoek kunnen deelnemen. Ze krijgen daarvoor een uitgebreide vragenlijst voorgelegd. Vanaf 1 april wil schepen Franky Demon (CD&V) al aan de slag met de voorlopige resultaten.

“In het verleden hebben we al actie ondernomen”, zegt schepen Demon. “Een aantal personeelsleden is verplaatst waardoor iedereen nu op de plek zit waar zij of hij zich het meest zou moeten thuisvoelen en dus het best functioneren. In de toekomst zal er nog extra vorming worden voorzien zodat een aantal personeelsleden multi-inzetbaar zijn. Zij zullen dan verschillende posten kunnen bemannen. We zullen ook kijken of we de infrastructuur kunnen aanpassen in functie van de klantvriendelijkheid. In een latere fase zullen ook de openingsuren opnieuw worden bekeken.”

Brugge wil ook de elektronische identiteitskaart verder implementeren. Daardoor zouden burgers minder vaak naar de stadsdiensten moeten komen. De invoering van het echte digitaal loket is pas voor begin 2013 voorzien.

(gw)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.