Aantal belastingen nog niet voorgelegd : Tieltse oppositie vreest rechtsonzekerheid

© KRANT VAN WEST-VLAANDEREN
Redactie KW

Op de laatste gemeenteraad van de uittredende coalitie werden donderdagavond de twee voornaamste gemeentebelastingen goedgekeurd : 1.250 opcentiemen op de onroerende voorheffing en 7 procent op de personenbelasting. De oppositie, die vanaf 1 januari 2013 de stad zelf gaat besturen, had zware kritiek op de niet-voorlegging van een aantal belastingen. “Er ontstaat op die manier vanaf 1 januari rechtsonzekerheid en daardoor kunnen bepaalde diensten in de problemen komen.”

Om de goede werking van de stadsdiensten niet in het gedrang te brengen, keurde de raad een eerste voorlopige twaalfde op het budget 2013 goed. De financiële bijdrage van de stad Tielt voor de politiezone bedraagt voor 2013 ruim 1,6 miljoen euro.

Zoals wettelijk voorzien legde de uittredende meerderheid nog een aantal gemeentebelastingen en retributies voor : onder andere 1.250 opcentiemen op de onroerende voorheffing en 7 procent op de personenbelasting.

Stadsdiensten voorbereid ?

Maar niet alle belastingen werden voorgelegd. “Dat is het gevolg van politieke discussies in het verleden”, aldus de meerderheid. Volgens de oppositie kan dat vanaf 1 januari 2013 enkele problemen opleveren. “Er ontstaat rechtsonzekerheid”, aldus Simon Bekaert (SP.A).

“Ook de stadsdiensten zijn hierop niet voorbereid.” Burgemeester Luc Vannieuwenhuyze reageerde dat de oppositie zelf de kans had gekregen om die dan zelf op de agenda te plaatsen. “Welk nut zou dat hebben gehad ? Jullie hebben de absolute meerderheid”, reageerde SP.A’er Simon Bekaert. Open VLD sloot zich aan bij de mening van SP.A.

Zo is vanaf 1 januari geen belasting voorzien op onder meer de afgifte van administratieve stukken, de aanvragen om een milieuvergunning,… Aan de nieuwe bestuursmeerderheid om die volgend jaar, wellicht medio januari, op de agenda te plaatsen.

Wat met milieubelasting ?

Ook de algemene milieubelasting werd niet voorgelegd. Die ‘forfaitaire’ belasting is al jaren een doorn in het oog van de SP.A, die vanaf januari de stad mee gaat besturen. Of die algemene belasting dan volgend jaar wordt afgeschaft, is niet duidelijk. In de wandelgangen werd vernomen dat een en ander in een globaal pakket wordt bestudeerd. Wellicht zal die algemene milieubelasting vanaf 2013 stapsgewijs worden verminderd. (LVA)

Meer in Krant van West-Vlaanderen, editie De Weekbode Tielt.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.