Aanleg gecontroleerd overstromingsgebied in Torhout

De officiële start van de aanleg van het gecontroleerde overstromingsgebied had in... natte omstandigheden plaats. © Foto JS
Johan Sabbe

Nabij de Makeveldbeek in Torhout wordt er door de provincie een gecontroleerd overstromingsgebied aangelegd. Het situeert zich op de wijk Don Bosco tussen de Oostendestraat en de Makeveldstraat. Het gaat om een opvangcapaciteit van 1.500 kubieke meter water.

De aanleg van het overstromingsgebied bevindt zich nog in de startfase. Aansluitend zullen er werkzaamheden aan verschillende waterlopen ten noorden van de Oostendestraat uitgevoerd worden. De bestaande Makeveldbeek wordt weer in een open profiel aangelegd én verlegd. Voorts is er vanaf de Hillestraat tot aan de Oostendestraat een nieuwe waterloop voorzien, die het water van de westkant van de helling ‘t Hoge moet opvangen.

Provincie koopt grond en betaalt werkzaamheden

Voor de werkzaamheden aan de beek en de aanleg van het gecontroleerde overstromingsgebied was de verwerving van extra grond noodzakelijk. De provincie heeft enkele percelen aangekocht voor een bedrag van om en bij de 75.000 euro. Ook de uitvoering van het project zelf wordt door de provincie gefinancierd. De aanleg van het gecontroleerde overstromingsgebied en de waterlopen wordt geraamd op 280.000 euro, btw inbegrepen. Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. Alles zou af moeten zijn tegen de lente van 2019.

Om wateroverlast voor de bevolking te voorkomen

“Door de aanleg, verlegging en verbreding van de Makeveldbeek vergroot de opvangcapaciteit binnen de bedding”, zegt gedeputeerde Bart Naeyaert. “Dankzij het nieuwe gecontroleerde overstromingsgebied zal het water opgevangen worden. Daarna wordt het vertraagd onder de wijk Don Bosco geleid. Op die manier loopt het regenwater niet meer via de Oostendestraat en de Vredelaan naar de Koebeek, waardoor het afvoerstelsel ontlast wordt en het water beter uit het centrum van de stad weg kan.”

In juni en juli 2012 kreeg Torhout te kampen met ernstige wateroverlast, weliswaar na extreem felle neerslag. Daardoor kwam het huidige riolenstelsel onder druk te staan, wat ertoe leidde dat verschillende woningen water binnenkregen. Opdat dit in de toekomst niet meer zou gebeuren, werkt Torhout aan een globaal waterplan. De aanleg van het gecontroleerde overstromingsgebied bij de Makeveldbeek maakt er deel van uit.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.