Die aankoopbelofte werd eigenlijk al op vrijdag 11 oktober afgesloten tussen de stad enerzijds en de eigenaars anderzijds: Wilfried Pollet en zijn dochters Caroline en Heidi Pollet. Het compromis diende evenwel nog door de gemeenteraad bekrachtigd te worden en dat is nu gebeurd.
...