Minister Van Quickenborne de lucht in voor groenere scheepvaart

Woensdagmorgen maakte vice-premier Vincent Van Quickeborne, ook bevoegd voor de Noordzee, een vlucht met het verkenningsvliegtuig van de Kustwacht dat schadelijke uitlaatgassen opspoort bij vaartuigen in de Belgische Noordzee, een van de drukst bevaren zeeën ter wereld. België is wereldwijd het enige land dat voor die controle gebruik maakt van een vliegtuig met sniffersensor.

Vice-premier Vincent Van Quickeborne maakte een vlucht met het verkenningsvliegtuig.© ML
Vice-premier Vincent Van Quickeborne maakte een vlucht met het verkenningsvliegtuig.© ML

Al sinds jaren 90 voert een tweemotorig verkenningsvliegtuigje wekelijks een aantal controles uit boven de Noordzee om water- en luchtvervuiling op te sporen. Dit gebeurt in opdracht van het Belgisch Mathematisch Model van de Noordzee (BMM).

Sinds 1 januari kan een sniffersensor aan boord ook stikstofoxiden die schepen met dieselmotoren uitstoten meten. In de Belgische Noordzee is de hoeveelheid zwavel in de brandstof al beperkt tot 0,1 % (wereldwijd is dat 0,5% sinds vorig jaar).

Rapport

België is momenteel het enige land ter wereld dat voor de controle gebruik maakt van een met een sniffersensor uitgerust vliegtuig dat dwars door de rookpluimen van schepen vliegt. Zo kan onmiddellijk gedetecteerd worden of die vaartuigen aan de milieuregelgeving voldoen. Zo niet, dan wordt een rapport bezorgd aan de haveninspectiediensten van de FOD Mobiliteit die het schip onderwerpt aan een uitgebreide controle. Indien onregelmatigheden worden vastgesteld, wordt een administratieve boete opgelegd die kan oplopen tot 200.000 euro.

Woensdagmorgen maakte Vincent Van Quickenborne als minister van de Noordzee een vlucht van ongeveer een uur met het kustwachtvliegtuig boven de Belgische Noordzee. Ook bij die controlevlucht bleek dat een groot containerschip de opgelegde strengere normen overschreed.

Roet als boosdoener

Een recente studie van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) toont aan dat black carbon (roet), na CO2 het belangrijkste broeikasgas is dat over de periode 2012-2018 met 12% toegenomen is. Er zijn evenwel weinig gegevens beschikbaar over de uitstoot van black carbon door de scheepvaart. De minister van de Noordzee maakte daarom ook middelen vrij voor de aankoop van een sensor die deze ‘zwarte koolstof’ kan meten. Dankzij deze black carbonsensor kunnen in de toekomst data verzameld worden over de uitstoot van roet door schepen in de Belgische Noordzee. Die data zal dan gebruikt worden om op internationaal niveau mee de nodige regelgeving uit te werken.

Ook op de offshore windmolens komen er in de toekomst sensoren om de uitstoot van zwavel, stikstof en CO2 te meten van de scheepvaart in de nabijgelegen vaarroutes. (ML)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.