Elke week blikt onze gerechtsverslaggever Jean-Pierre Terryn alias Inspecteur JPT terug op een van de spraakmakendste gerechtelijke affaires in onze provincie.
...

Elke week blikt onze gerechtsverslaggever Jean-Pierre Terryn alias Inspecteur JPT terug op een van de spraakmakendste gerechtelijke affaires in onze provincie.Het assisenhof veroordeelde in maart 2000 de toen 34-jarige ex-Joegoslaaf en huurmoordenaar Josef Vas tot dertig jaar opsluiting. Daarmee kreeg hij de maximumstraf voor de doodslag op de 26-jarige Hongaar Otto Veres. De zaak had normaliter door het assisenhof van Luik moeten behandeld worden, maar de beschuldigde vroeg de Nederlandstalige rechtspleging. Door een speling van het lot belandde de zaak uiteindelijk voor het assisenhof in Brugge. Eigenlijk had het het assisenhof van Tongeren moeten zijn, maar daar stelden zich problemen met de infrastructuur van het gerechtsgebouw.Hij is een drievoudige moordenaarJosef Vas, alias Hans Stuttzner, alias Dieter Hildebrandt, alias Fred Knorr pleegde de moord op Ootto Veres in de nacht van 30 november op 1 december 1989, dus ruim tien jaar eerder, in Verlaine nabij Neufchâteau. Josef Vas was niet aan zijn proefstuk toe. Hij zat in Nederland al enkele jaren celstraf uit voor moord en moet na het uitzitten van zijn straf in ons land naar Duitsland, waar hij ook moet verschijnen voor een moord, gepleegd in München.Twee maanden na zijn veroordeling voor de doodslag op Otto Veres ging Josef Vas in cassatie. Zijn advocate Jacqueline Van Loon uit Antwerpen vond dat de feiten waarvoor hij in Brugge terechtstond moesten worden opgeslorpt in een straf van 12 jaar, die hij eerder al in Nederland kreeg voor een doodslag. Ze zegt dat de beide moorden in dezelfde gemoedstoestand werden gepleegd en dat er in een internationale context, eenheid van opzet is. Het cassatieverzoek werd echter verworpen. Ontsnappingspogingen misluktMaar ook al kreeg Josef Vas in cassatie gelijk, toch betekende dat voor Vas nog niet de vrijheid. Na België wordt hij immers aan Duitsland uitgeleverd om voor de moord in München terecht te staan.Josef Vas zit zijn straf in de gevangenis van Gent uit. Eind juni 2007 probeerde de huurmoordenaar te ontsnappen. Hij beschikte over een gsm waarmee hij buiten de muren van de gevangenis zijn ontsnappingsplan kon voorbereiden. In opdracht van hem kochten twee Belgische vrouwen in Lokeren voor 600 euro een wapen. De bedoeling was dat een omgekochte cipier het kleine vuurwapen met munitie zou binnensmokkelen. De penitentiair beambte zou hiervoor in ruil voor 15.000 euro. Het plan kwam aan het licht, de ontsnapping werd verijdeld. Josef Vas liet in november nogmaals van zich horen toen hij aandrong op een milder gevangenisregime. Altijd een pistool op zakDe zaak Veres ging aan het rollen toen op 1 december 1989 langs een verlaten weg in Verlaine een bebloed lijk werd aangetroffen. Onderzoeksrechter Jean-Marc Connerotte uit Neufchâteau, bekend van het spaghetti-arrest in de zaak Dutroux, stapte ter plaatse af. Uit de lijkschouwing bleek dat het slachtoffer was omgebracht met twee kogels van het type Tokarev. Via een opsporingsbericht kwam men te weten dat het slachtoffer Otto Veres was. Hij woonde het laatst in Amsterdam en had er politiek asiel gevraagd, maar trok die aanvraag in omdat hij terug naar Hongarije zou trekken.Onderzoek in Nederland wees uit dat in het groepje van vreemdelingen, dat op diverse adressen woonde, ook een zekere 'Josef' vertoefde, een man die altijd zichtbaar een pistool droeg. Hij was eind november van 1989 plots voor enkele dagen verdwenen met zijn Ford Sierra, een in Duitsland gestolen voertuig.Vas, want zo blijkt Josef uiteindelijk te heten, werd op 12 januari 1990 door de politie van Amsterdam voor een eerste keer opgepakt tijdens een routinecontrole. Hij zei toen Dieter Hildebrand te heten. Hij werd op 15 januari onder aanhoudingsmandaat geplaatst met het oog op zijn uitlevering aan België.Hij bood zijn seksuele diensten aanVas gaf verscheidene verklaringen als alibi op voor de periode van de moord op Veres in ons land. Uiteindelijk bleek uit het onderzoek dat Vas ook verantwoordeljk was voor de moord op Jelle Steinvoorte op 8 december 1989 in Sneek (Nederland). Steinvoorte werd met dezelfde type kogels omgebracht, die gebruikt werden voor de moord op Veres. Steinvoorte was een homofiel en van Vas was bekend dat hij seksuele diensten aanbood aan mannen om aan geld te geraken. Steinvoorte was een van zijn klanten. Voor de moord op Steinvoorte kreeg Josef Vas in 1992 in Leeuwarden 12 jaar celstraf.Uit wat Vas later verklaarde, zou hij samen met Veres een trip gemaakt hebben naar Duitsland met een kleine partij cocaïne, ongeveer een vijftig gram. Veres wou met de opbrengst een nieuw leven in Hongarije beginnen. Vas zou met de winst zijn schulden afbetalen. Onderweg nam de angst voor de Duitse politie toe en werd afgeweken van de autoweg. In de buurt van Neufchâteau kwam het tot een ruzie en werd Veres doodgeschoten. Het wapen waarmee Veres werd gedood, werd een week later gebruikt om ook Steinvoorte te vermoorden.Derde moord in DuitslandMaar ook het Duitse gerecht geraakte geïnteresseerd in Josef Vas. Op 21 augustus 1996 vaardigde het Amtsgericht van München een aanhoudingsbevel lastens Vas uit wegens moord, gepleegd op 3 maart 1986 in München, op Wolfgang Bodrowsky. Het ging om een huurmoord. Vas bracht Bodrowsky door wurging met een broeksriem om voor 5.000 Duitse mark.De Nederlandse, Belgische en Duitse justitie kwamen overeen dat Vas na het uitzitten van zijn straf in Nederland, aan België zou worden uitgeleverd, en na zijn straf voor de moord in ons land aan Duitsland zou worden bezorgd om daar berecht te worden. Vas werd door Nederland op 19 januari 1998 aan België uitgeleverd. Onmiddellijk daarna werd hij opgesloten in de gevangenis van Aarlen.Wilde hij ontsnappen met Dutroux?In een brief, die Vas via een tussenpersoon kon laten bezorgen aan een Nederlandse gedetineerde, liet Vas weten dat hij in de gevangenis van Aarlen goede contacten onderhield met Marc Dutroux. Hij schreef zijn Nederlandse vriend dat hij dringend 2.000 gulden nodig had om 'een computer' te kopen. Door de Nederlandse gedetineerden wordt het woord computer ook voor 'wapen' gebruikt. De brief kon door de Nederlandse autoriteiten onderschept worden en werd ter kennis gebracht van de gevangenisdirectie in Aarlen. In Aarlen bestond de vrees dat Vas op zoek was naar wapens om zijn ontsnapping of die van medegedetineerden (Dutroux?) te organiseren. Gelet op het ontsnappingsgevaar, werd Vas naar drie andere gevangenissen gebracht, met Brugge als laatste.Uiterst strenge veiligheidsmaatregelenHet assisenproces in maart 2000 ging gepaard met uiterst strenge veiligheidsmaatregelen. Dat had te maken met het feit dat de beklaagde in de gevangenis van Aarlen mogelijk bevriend raakte met Marc Dutroux en dat ze samen misschien een ontsnapping wilden ondernemen. Bovendien vermoedde het gerecht dat Josef Vas deel uitmaakte van een internationale bende huurmoordenaars. Het is zo goed als uitgesloten dat Vas contact had met Dutroux.Van Vas zou men het in elk geval niet vernemen. De man liet op zijn proces de tong niet pellen. Ook over de ware toedracht van de gewelddadige dood van Otto Veres wou hij heel weinig kwijt.