De 'Dode Mannenstraat' is een landelijke straat die slechts een 'wagenwijdte' breed is. Ondanks het landelijke karakter is de straat toch dichtbij het stadscentrum van Veurne gelegen en grenst aan de wijk 'De Nieuwstad'. Vroeger, zo'n twintigtal jaar geleden, waren daar, waar nu een volledig wijk gebouwd is, enkel weiden, velden en akkers. Vanuit de Wulpendammestraat, de straat waaraan de Dode Mannenstraat grenst, kon je toen nog de auto's op de Nieuwpoortkeiweg zien rijden.
...

De 'Dode Mannenstraat' is een landelijke straat die slechts een 'wagenwijdte' breed is. Ondanks het landelijke karakter is de straat toch dichtbij het stadscentrum van Veurne gelegen en grenst aan de wijk 'De Nieuwstad'. Vroeger, zo'n twintigtal jaar geleden, waren daar, waar nu een volledig wijk gebouwd is, enkel weiden, velden en akkers. Vanuit de Wulpendammestraat, de straat waaraan de Dode Mannenstraat grenst, kon je toen nog de auto's op de Nieuwpoortkeiweg zien rijden.Waarschijnlijk stond nog niemand stil bij het feit hoe lang deze straat in werkelijkheid al bestaat. Het ontstaan van deze straat gaat terug tot in het jaar 1564. Ze ontstond, zoals in de gearchiveerde tekst beschreven staat, 'in de prochie van s(in)ter Niclaus an onser vrauwe(n) huuseken benoorden an sproostdyck'. Deze weg begint ten oosten van de Nieuwpoortvaart in de Noordburgweg en loopt tot de 'Chemin de Steendam à Wulpen', de huidige Wulpendammestraat, die in 1846 ontstond.Wat denken de bewoners?Ferre Jonckheere, slechts 15 jaar oud, vraagt zich af of het niet te maken heeft met de oorlog, gezien ze heel dicht bij de IJzer wonen en er daar een frontlijn was. Alle grachten waren toen afgesloten met prikkeldraad en er zullen waarschijnlijk velen gesneuveld zijn. Vandaar dat Ferre denkt dat door die vele gesneuvelden zo de naam is ontstaan.Jens Goudeseune, 19 jaar, komt er even verderop bij staan omdat zijn ouders totaal geen idee hebben van de betekenis. Jens vertelt dat de straat vroeger niet zo heette. "Het was toen nog d'oedemannestroate, heeft iemand die vroeger in deze straat woonde, mij nog verteld", weet hij. Aangezien Jens een lerarenopleiding volgt, moest hij Veurne in kaart brengen, waardoor hij op die manier vernam dat Veurne vroeger een bosrijk gebied was. Deze bossen werden laten platgelegd voor de landbouw en er werd een symmetrisch grachtensysteem toegepast.Thierry Moerman, 51 jaar, woont zeven jaar in de Dode Mannenstraat en heeft totaal geen idee vanwaar de naam komt. Na wat nadenken, komt zijn echtgenote erbij staan, maar ook zij maakt ons niet veel wijzer. "Het schiet me nu wel te binnen dat er een verhaal rondgaat over een man die in een put gesukkeld was en daarbij het leven gelaten heeft", zegt hij plots. "Misschien heeft de straatnaam daar zijn oorsprong?"Als een (houten) paal in/boven het water?Naar de betekenis van deze straatnaam blijft het gissen, want in geen enkel document is de 'ware' betekenis van de straatnaam terug te vinden. Verwijst deze straatnaam naar een dode man die er lang geleden gevonden werd? Of verwijst 'dodeman' naar de tweede betekenis van het woord, namelijk een houten paal in het water, die de schepen op afstand houdt van de rand van de vaart? Dit kan uiteraard hier het geval zijn, als je weet dat de straat start bij de Nieuwpoortkeiweg langsheen de vaart...Wie ons kan helpen om het mysterie helemaal te ontrafelen, kan ons mailen op nieuws@kw.be.(CCV)