De Hondsmertjesstraat doorkruist Kachtem vanaf het tankstation in de Kachtemsestraat tot aan de Sint-Vincentiusschool in de Hogestraat. Het is één van de oudere straten van Kachtem en kent sinds kort een heropleving door de komst van heel wat jonge gezinnen.
...

De Hondsmertjesstraat doorkruist Kachtem vanaf het tankstation in de Kachtemsestraat tot aan de Sint-Vincentiusschool in de Hogestraat. Het is één van de oudere straten van Kachtem en kent sinds kort een heropleving door de komst van heel wat jonge gezinnen.We legden ons oor te luister bij enkele oudere bewoners van de Hondsmertjesstraat om de betekenis te achterhalen. We belden aan bij......Henrdrik Vanneste, die al 78 jaar, sinds zijn geboorte, in de straat woont. "Ik woon hier al zo lang, maar stond eigenlijk nooit stil bij de betekenis van de straatnaam", vertelt Hendrik. "Ik heb me wel laten wijsmaken dat er in het begin van de straat ooit een café was die de naam Hondsmertjes droeg, maar ook dat kan ik niet met zekerheid zeggen. Al ben ik er wel van overtuigd dat enkele mensen het in de straat wel zullen weten."...Daisy Demeijere, woont sinds 1991 in de straat en is er onthaalmoeder. "Ik heb het geweten", zegt zij. "Het heeft volgens mij iets te maken met de topografie van de omgeving. De ene kant van de straat lag vroeger namelijk heel wat lager dan de andere kant. Hierdoor was die grond heel wat zompiger. Door de jaren heen werd de overkant opgehoogd en verdween het water. Als ik het mij goed herinner passeerde er ook een beek die de naam van de straat droeg."...Rogier Verstraete, is geboren en getogen in de Hondsmertjesstraat. Hij woont er sinds 1937 en roept ons meteen binnen. "Daar kan ik je meer over vertellen", zegt hij. "Voor Kachtem stelde heemkundige Jacques Viaene een boek op waarin hij de herkomst van de straatnamen uit de doeken doet. De verwijzing naar water is ontegensprekelijk, al volgt niet iedereen die denkpiste. Hoe de vork precies aan de steel zit, op die vraag moet ik je het antwoord je helaas schuldig blijven."Bart Blomme van de heemkundige kring Ten Mandere bevestigt wat Daisy Demeijere beweert. "De naam van de straat bestaat uit twee delen: Hont en mark (of mert). Hont verwijst naar water en mert naar grens. Het betekent dus de scheiding van water of een watergrens. Langs de ene kant waren er laag gelegen weiden die 's winters vol water stonden, langs de andere kant had je drogere grond."(DDH)