De inspiratie voor de aflevering van deze week zochten we, tussen het welig tierende onkruid onder het lover van onze aardappelplanten, in de eigen moestuin. Want aan die venijnige, goed verscholen kleine brandneteltjes ontsnapt zelfs het meest geoefende paar wiedershanden niet. Routineus grassprietjes bij het steeltje uittrekken, een bedje klaver met een gepaste vuistgreep en masse uit de kluiten hijsen en dan plots: 'prijs'. Twee vingers rond zo'n vermaledijde brandnetel geklemd en enkele tellen later wat rode bubbels en vooral: on...