De keuze om in Tielt het Woordfront te ontwikkelen vindt haar oorsprong in de historische beslissing van de Duitse bezetter in de Kommandantur van Tielt. Het is immers in deze stad dat het dramatische bevel in 1915 viel om op industriële schaal mensen uit te roeien via scheikundige stoffen. Een beslissing die haar voorgaande niet kende.
...