Maandag 30 maart, 2020

Nieuws uit Kortemark

Jordy Verduyn werkt al tien jaar bij de firma Renewi als vuilnisophaler. Vroege uren en lange dagen, dat was hij al gewend. Maar in tijden van corona is het toch extra opletten geblazen. Er zijn strikte afspraken, maar toch bekijkt deze vuilnisman het ook van de luchtige kant: hij gaat op berenjacht tijdens zijn ophaalronde.

Wie zich vanaf nu niet meer houdt aan de maatregelen die de federale regering heeft opgelegd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, dreigt een gerechtelijke minnelijke schikking te moeten betalen die 250 euro zal bedragen voor particulieren en 750 euro voor handelaars. Een tweede inbreuk kan aanleiding geven tot een rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele rechtbank. Dat meldt het college van procureurs-generaal, dat een uitgebreide omzendbrief heeft opgesteld.

Eerder besliste de Raad van Bestuur van Basketbal Vlaanderen al om de competities per direct en definitief te beëindigen. Een identieke beslissing werd door de RvB van Basketball Belgium genomen. Aan competitiesport is het echter eigen om een eindklassement op te maken, zeker wanneer dat bepalend is voor het stijgen en dalen, zoals op niveau van seniorcompetities.

De man die in september vorig jaar in dronken toestand het ongeval veroorzaakte waarbij Charlotte Gysel (18) uit Bovekerke om het leven kwam, is veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan twee jaar met uitstel, en 7 jaar rijverbod. De Oekraïner reed met zijn pick-up frontaal in op de wagen van de jonge vrouw.

In navolging van de beslissing om alle indoorvolleybalactiviteiten voor het seizoen 2019-2020 definitief stil te leggen, werd er door Volley Belgium en Volley Vlaanderen een beslissing voor komend beachvolleybalseizoen genomen.

Basketbal Vlaanderen beslist om alle competities in Vlaanderen met onmiddellijke ingang stop te zetten. De competities worden ook op latere datum niet meer hervat. In overleg met AWBB is ook beslist om de competities op niveau van Basketball Belgium per direct en definitief te staken.

In overleg met het gemeentebestuur hebben de huisartsen van de gemeente Kortemark zich georganiseerd om samen de strijd tegen het coronavirus te kunnen blijven aangaan. Op die manier willen ze iedereen maximaal kunnen helpen.

In bedrijf De Ster langs de Steenstraat in Werken nabij Kortemark is deze ochtend om 10 uur een felle brand uitgebroken. In het grote bedrijf wordt onder andere veevoeder gemaakt, afkomstig van maïs.

In overleg tussen Volley Belgium, dat zaterdag al de volleybalcompetitie in heren Liga A stopzette, Volley Vlaanderen en de Fédération Volley Wallonie-Bruxelles werd beslist om alle competities op Belgisch grondgebied met onmiddellijke ingang stop te zetten voor de rest van het seizoen 2019-2020.

Naast het Coronavirus zijn er nog andere zorgen. Een waterlek in de Stationsstraat in Kortemark zorgt momenteel voor een onderbreking van de drinkwatertoevoer in een deel van de straat.