Dinsdag 7 april, 2020

Nieuws uit Kachtem

Catering Verkindere is een naam als een klok, maar op de koer in de Lodewijk de Raetlaan in Kachtem staan de worstenkramen en tapwagens er werkloos bij. "We kunnen onmiddellijk weer aan de slag, al beseffen we dat we dat wellicht als laatste zullen kunnen", poneert zaakvoerder Guy Verkindere. "Want een event zonder publiek, daar hebben wij niks aan natuurlijk."

Dit seizoen worden er geen kampioenstitels toegekend in het Belgische volleybal. De geplande hervorming voor de competitie 2020-2021 wordt wel doorgevoerd. En dat brengt een aantal verschuivingen met zich mee. Een overzicht, met meteen ook al de nieuwe namen van de reeksen erbij.

"Het staat buiten kijf dat met het coronavirus niet valt te lachen. Dat moeten we au sérieux nemen. Maar dat betekent niet dat je niet mag lachen met alles wat er rond hangt", vindt actrice en toneelleerkracht Bianca Vanhaverbeke (44). "De maatregelen zijn ongezien, de maatschappij ligt plat. Mensen zoeken een manier om daarmee om te gaan. En dat doen ze onder meer met humor. Er moet in het leven al heel veel gebeuren voor je niet meer lacht."

Wie zich vanaf nu niet meer houdt aan de maatregelen die de federale regering heeft opgelegd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, dreigt een gerechtelijke minnelijke schikking te moeten betalen die 250 euro zal bedragen voor particulieren en 750 euro voor handelaars. Een tweede inbreuk kan aanleiding geven tot een rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele rechtbank. Dat meldt het college van procureurs-generaal, dat een uitgebreide omzendbrief heeft opgesteld.

Eerder besliste de Raad van Bestuur van Basketbal Vlaanderen al om de competities per direct en definitief te beëindigen. Een identieke beslissing werd door de RvB van Basketball Belgium genomen. Aan competitiesport is het echter eigen om een eindklassement op te maken, zeker wanneer dat bepalend is voor het stijgen en dalen, zoals op niveau van seniorcompetities.

In navolging van de beslissing om alle indoorvolleybalactiviteiten voor het seizoen 2019-2020 definitief stil te leggen, werd er door Volley Belgium en Volley Vlaanderen een beslissing voor komend beachvolleybalseizoen genomen.

Basketbal Vlaanderen beslist om alle competities in Vlaanderen met onmiddellijke ingang stop te zetten. De competities worden ook op latere datum niet meer hervat. In overleg met AWBB is ook beslist om de competities op niveau van Basketball Belgium per direct en definitief te staken.

Al vijf jaar zijn er in Izegem boekenruilkastjes. "Die bewijzen in deze periode nu echt wel hun nut en bieden zeker soelaas voor heel wat literatuurfans", zegt schepen van Bibliotheek Kurt Himpe (N-VA). "Vorig jaar werd het aantal kastjes nog uitgebreid van zes tot negen zodat er een spreiding is over de hele stad."

In overleg tussen Volley Belgium, dat zaterdag al de volleybalcompetitie in heren Liga A stopzette, Volley Vlaanderen en de Fédération Volley Wallonie-Bruxelles werd beslist om alle competities op Belgisch grondgebied met onmiddellijke ingang stop te zetten voor de rest van het seizoen 2019-2020.