Maandag 27 januari, 2020

Nieuws uit Izegem

Toen Lorenzo Bruyneel in oktober 2018 zijn partner Stefanie Dequirez aan de gevolgen van een hersenvliesontsteking verloor, stortte zijn wereld in. Hij bleef achter met hun amper drie maanden oude dochtertje Lucia, maar krabbelde recht. Met enkele vrienden richtte hij Ride4Stefanie op en fietste hij naar Santiago de Compostela. De opbrengst, ruim 15.000 euro, schonk hij integraal aan de vzw BiJeVa.

Op de gemeenteraad is het Izegemse klimaatplan goedgekeurd. Daarmee heeft het stadsbestuur een handleiding klaar om tegen 2030 de C02-uitstoot met 40 procent in te perken. De maatregelen variëren van het invoeren van extra klimaatbudget tot een fietszone in de stad en beton op cruciale plaatsen voor groen inruilen, zoals op de Melkmarkt.

De Leest was de place-to-be voor de IVAC'ers op zaterdag 17 januari. Het bestuur riep er zijn leden samen voor de jaarlijkse statutaire vergadering. Voorzitter Koenraad Vandommele gaf toelichting bij de rekening van 2019, gevolgd door de begroting 2020. Die werd door de vergadering unaniem goedgekeurd.