Wateroverlast in West-Vlaanderen

West-Vlaanderen kent een ongeziene watersnood. Vooral in de Westhoek is het pompen of verzuipen.