Zondag 5 april, 2020

Nieuws uit Diksmuide

Naar aanleiding van de coronacrisis wil Zonta Diksmuide ervoor zorgen dat alle kinderen in Diksmuide online onderwijs kunnen volgen. Nu de kinderen moeten thuis blijven, dreigt er een kloof te ontstaan tussen kinderen die wel kunnen deelnemen aan online onderwijs en kinderen die dat niet kunnen. Daarom schenkt Zonta Diksmuide laptops aan scholen om in bruikleen te geven aan kinderen uit gezinnen die niet over een laptop beschikken.

Serviceclub Kiwanis Diksmuide Yzer heeft een snel en lovenswaardig initiatief genomen om acht scholen in eigen regio in deze coronatijden een digitaal handje te helpen. Alle scholen zijn overgeschakeld naar digitaal afstandsonderwijs, maar voor jongeren uit kwetsbare gezinnen is dat niet evident. Niet iedereen heeft een laptop en daar zorgde Kiwanis voor!

Dit seizoen worden er geen kampioenstitels toegekend in het Belgische volleybal. De geplande hervorming voor de competitie 2020-2021 wordt wel doorgevoerd. En dat brengt een aantal verschuivingen met zich mee. Een overzicht, met meteen ook al de nieuwe namen van de reeksen erbij.

Het stadsbestuur van Diksmuide maakt zich zorgen over een mogelijke inperking van het openbaar vervoer tussen Diksmuide en Oostende. Bovendien wordt er ook gevraagd om een bushalte aan te leggen aan natuurdomein De Blankaart.

In een stal van een voormalige boerderij langs de IJzerdijk werden woensdagavond enkele zwaar verwaarloosde dieren aangetroffen. Het was Wendy Lammens, onlangs nog door deze krant verkozen tot Krak van Veurne, die aan de alarmbel trok. Naast een dood hangbuikvarken leefden er nog twee, een ezel en een hond. "Ze waren allen zwaar ondervoed, het slachtoffer van een ruzie", zegt schepen Marc Deprez.

De rechtbank van Veurne heeft zes Nederlanders veroordeeld voor hun aandeel in het drugslabo voor de aanmaak van speed in de kelder van café Dodengang langs de IJzer in Diksmuide, dat begin juli 2019 werd ontdekt door de speurders. Cafébaas Eric S. krijgt 3 jaar cel, de twee spilfiguren Robin B. en Nico K. 4 jaar cel, twee handlangers 2 jaar cel en een derde handlanger 18 maanden cel. Verder zijn stevige verbeurdverklaringen van vermogensvoordelen uitgesproken.

In april zou theatergezelschap De Toverlantaarn de voorstelling 'Op zoek naar Peter Pan' opvoeren in CC Kruispunt in Diksmuide. Door het coronavirus zijn alle voorstellingen helaas geannuleerd en één jaar opgeschoven. Pech ook voor Jeroen Logghe - afkomstig uit Diksmuide - die verantwoordelijk was voor de choreografie en zangbegeleiding.

Toen Bart Castelein (54) ruim 20 jaar geleden begon met de BOOT in Merkem én ongeveer tegelijkertijd zijn partner Kristien Hemmerechts (65) leerde kennen, leek zijn ritme van drie jaar in België en een jaar op reis gebroken te zijn. Gelukkig bleek de bekende schrijfster ook gebeten door de reismicrobe en nu gaan ze ieder jaar met de tandem de gort op. Deze keer stond Ivoorkust op het programma.

Wie zich vanaf nu niet meer houdt aan de maatregelen die de federale regering heeft opgelegd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, dreigt een gerechtelijke minnelijke schikking te moeten betalen die 250 euro zal bedragen voor particulieren en 750 euro voor handelaars. Een tweede inbreuk kan aanleiding geven tot een rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele rechtbank. Dat meldt het college van procureurs-generaal, dat een uitgebreide omzendbrief heeft opgesteld.