Zondag 5 april, 2020

Nieuws uit Damme

Op 6 april worden de eerste asielzoekers verwacht in kazernesite in Sijsele. Het stadsbestuur drong aan op uitstel tot na de coronamaatregelen maar het federale agentschap Fedasil wilde daar niet op ingaan. "Er zijn wel strikte beperkingen. Zo mogen de asielzoekers zich enkel verplaatsen voor hun gezondheid, hun asielprocedure of om professionele redenen", stipt Dams burgemeester Joachim Coens (CD&V+) aan.

Dit seizoen worden er geen kampioenstitels toegekend in het Belgische volleybal. De geplande hervorming voor de competitie 2020-2021 wordt wel doorgevoerd. En dat brengt een aantal verschuivingen met zich mee. Een overzicht, met meteen ook al de nieuwe namen van de reeksen erbij.

Het wil maar niet vlotten met de heraanleg van de Dammesteenweg, een van de belangrijkste toegangswegen naar Damme-centrum. Nadat de deadline van 15 maart niet werd gehaald, blijkt nu ook de bijgestelde timing van 6 april voor de opening van deze weg niet haalbaar.

Wie zich vanaf nu niet meer houdt aan de maatregelen die de federale regering heeft opgelegd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, dreigt een gerechtelijke minnelijke schikking te moeten betalen die 250 euro zal bedragen voor particulieren en 750 euro voor handelaars. Een tweede inbreuk kan aanleiding geven tot een rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele rechtbank. Dat meldt het college van procureurs-generaal, dat een uitgebreide omzendbrief heeft opgesteld.

Eerder besliste de Raad van Bestuur van Basketbal Vlaanderen al om de competities per direct en definitief te beëindigen. Een identieke beslissing werd door de RvB van Basketball Belgium genomen. Aan competitiesport is het echter eigen om een eindklassement op te maken, zeker wanneer dat bepalend is voor het stijgen en dalen, zoals op niveau van seniorcompetities.

Het moet wennen geweest zijn, de zondagsmis opdragen met slechts drie mensen in de kerk, maar via het internet wel vlot meer dan 5.000 mensen bereiken. De Izegemse pastoor Matthias Noë bereikt via sociale media veel meer mensen dan met een traditionele eucharistieviering. Toch hoopt hij vooral dat hij zo snel mogelijk weer zijn parochianen in de Heilige Familiekerk kan begroeten. "Voor veel mensen is het geloof nu een houvast."