Maandag 30 maart, 2020

Nieuws uit Assebroek

Wie zich vanaf nu niet meer houdt aan de maatregelen die de federale regering heeft opgelegd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, dreigt een gerechtelijke minnelijke schikking te moeten betalen die 250 euro zal bedragen voor particulieren en 750 euro voor handelaars. Een tweede inbreuk kan aanleiding geven tot een rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele rechtbank. Dat meldt het college van procureurs-generaal, dat een uitgebreide omzendbrief heeft opgesteld.

Eerder besliste de Raad van Bestuur van Basketbal Vlaanderen al om de competities per direct en definitief te beëindigen. Een identieke beslissing werd door de RvB van Basketball Belgium genomen. Aan competitiesport is het echter eigen om een eindklassement op te maken, zeker wanneer dat bepalend is voor het stijgen en dalen, zoals op niveau van seniorcompetities.

Op vraag van federale overheid, en in het kader van de coronacrisis, is de stad Brugge samen met de huisartsenkring en de Brugse ziekenhuizen gestart met een medisch triagepunt op de site van sportcomplex Daverlo in Assebroek. "We verwachten hier dagelijks zo'n 50 à 60 mensen", zegt dokter Piet Vermeire, voorzitter van de Brugse huisartsenkring.

Een matig maar welgemeend applaus voor de hulpverleners in Assebroek. Om 20 uur begonnen in de omgeving van de Edward de Denestraat, waar een aantal grote appartementsblokken staan, tientallen bewoners op hun terras spontaan te applaudisseren.

In navolging van de beslissing om alle indoorvolleybalactiviteiten voor het seizoen 2019-2020 definitief stil te leggen, werd er door Volley Belgium en Volley Vlaanderen een beslissing voor komend beachvolleybalseizoen genomen.

Basketbal Vlaanderen beslist om alle competities in Vlaanderen met onmiddellijke ingang stop te zetten. De competities worden ook op latere datum niet meer hervat. In overleg met AWBB is ook beslist om de competities op niveau van Basketball Belgium per direct en definitief te staken.

Babette en Brikke Lesneuck uit Assebroek (Brugge) hebben er iets op gevonden om de verveling in deze coronatijden te verdrijven. De buurt kan er bovendien nog van meegenieten. "Omdat de musea gesloten zijn, hebben wemet eigen tekeningen zelf een museum gemaakt van ons raam", zeggen de kindjes. "Wie het mooi vindt, mag een briefje in de bus steken."