Maandag 30 maart, 2020

Nieuws uit Anzegem

Sep Vanmarcke is momenteel een weekje rust aan het inlassen. "Het wordt een lang najaar, dus is het beter om even gas terug te nemen. Ik weet niet of het realistisch is, maar het BK van eind juni in Anzegem, in eigen dorp, zou mooi zijn."

Omdat het syndroom van Down (DS) ook wel trisomie 21 wordt genoemd, is 21 maart naar jaarlijkse traditie de dag waarop we extra aandacht mochten besteden aan mensen met dit syndroom. Massaal hebben we ook dit jaar onze steun betuigd door twee verschillende kousen aan te trekken om te tonen dat verschillend zijn ook goed is. Voor Darline en Bart uit Anzegem was deze dag extra bijzonder omdat ze een zoontje hebben met DS.

Een Franse gangster riskeert vijf jaar effectief voor een reeks autodiefstallen. Samen met een kompaan viseerde hij dure luxewagens en werd geklist na een wilde achtervolging.

Een bende van vijf Roemenen riskeert voor de rechtbank van Kortrijk tot 15 maanden cel voor een reeks van inbraken in bestelwagens in onze regio. Ze zakten vanuit Frankrijk af om in te breken en de buit dan te verkopen. Ze verblijven al vier maanden in de cel nadat ze op heterdaad betrapt konden worden.

Kort nadat de maatregelen van onze overheid aangekondigd werden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, ontstond er een golf van solidariteit in onze gemeente. De leiders van KSA ter Vichten wilden hun steentje bijdragen, de dorpsraad in Vichte deed een oproep om een netwerk uit te bouwen en het Sociaal Huis organiseerde extra overleg. Ook verschenen er individuele initiatieven om hulpbehoevenden een handje te helpen.

Wie zich vanaf nu niet meer houdt aan de maatregelen die de federale regering heeft opgelegd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, dreigt een gerechtelijke minnelijke schikking te moeten betalen die 250 euro zal bedragen voor particulieren en 750 euro voor handelaars. Een tweede inbreuk kan aanleiding geven tot een rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele rechtbank. Dat meldt het college van procureurs-generaal, dat een uitgebreide omzendbrief heeft opgesteld.

Anneleen Deseyn uit Anzegem heeft heel wat talenten. De voormalige uitbaatster van Zomerbar in Tiegembos kan niet alleen heerlijke taarten bakken, ze kan ook immens vlot schrijven. In deze coronatijden wil ze haar pen gebruiken om iedereen die het kan gebruiken, een kaartje sturen.

Eerder besliste de Raad van Bestuur van Basketbal Vlaanderen al om de competities per direct en definitief te beëindigen. Een identieke beslissing werd door de RvB van Basketball Belgium genomen. Aan competitiesport is het echter eigen om een eindklassement op te maken, zeker wanneer dat bepalend is voor het stijgen en dalen, zoals op niveau van seniorcompetities.

Het Vlaams Gewest draagt de gewestweg N382a-Varentstraat over aan de gemeente Anzegem. Hiervoor krijgt de gemeente een investeringssubsidie van ongeveer 130.000 euro van de Vlaamse overheid om de weg in goede staat te brengen.

In navolging van de beslissing om alle indoorvolleybalactiviteiten voor het seizoen 2019-2020 definitief stil te leggen, werd er door Volley Belgium en Volley Vlaanderen een beslissing voor komend beachvolleybalseizoen genomen.

Basketbal Vlaanderen beslist om alle competities in Vlaanderen met onmiddellijke ingang stop te zetten. De competities worden ook op latere datum niet meer hervat. In overleg met AWBB is ook beslist om de competities op niveau van Basketball Belgium per direct en definitief te staken.